Subsidieoproep ZonMw voor onderzoek en innovatie open tot 1 december

ZonMw is de overheidsorganisatie die gezondheidsonderzoek financiert en die er op let dat de ontwikkelde kennis ook echt gebruikt wordt. Tot 1 december 2020 kunnen organisaties in een ‘open subsidieronde’ bij ZonMw een aanvraag indienen voor subsidie. De subsidie is bedoeld voor innovatie, actuele ontwikkelingen en projecten ten behoeve van mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking. Subsidie kan worden aangevraagd door niet-erkende organisaties in een consortiumverband met een onderzoeksinstelling en een van de erkende ZG- expertiseorganisaties. Kijk voor meer informatie op de website van ZonMw.

 

Terug naar overzicht