CMB

Gehoorverlies of TOS naast een andere beperking noemen we communicatief meervoudig beperkt. Afgekort is dat: CMB.

Communicatief Meervoudig Beperkt (CMB)

CMB is kort voor communicatief meervoudig beperkt. Als je een CMB hebt, heb je gehoorverlies of een taalontwikkelingsstoornis. En daarbij dan nog een of meer andere beperkingen. Bijvoorbeeld een verstandelijke beperking, gedragsproblemen of een stoornis in het autistisch spectrum.

Samen hebben die beperkingen vaak grote gevolgen voor je communicatieve ontwikkeling. En daarmee ook voor hoe je met anderen omgaat.

De oorzaken van CMB verschillen van persoon tot persoon. De gevolgen zijn dus ook voor iedereen anders.

Kinderen en jongeren met CMB wonen meestal thuis, maar gaan voor onderwijs en zorg naar gespecialiseerde organisaties.

Volwassenen met CMB wonen ook wel in een woongroep waar speciale hulp en zorg is. Zonder extra hulp en zorg is het risico op vereenzaming van mensen met CMB groot.