DeelkrachtDB connect en V&K doofblind slaan de handen ineen

DB connect en V&K doofblind slaan de handen ineen

Het project Voorlichting & Kennisoverdracht doofblindheid (V&K DB) gaat een samenwerking aan met DB-connect. De twee bundelen hun krachten om producten, kennis en informatie over doofblindheid vanuit één plek zichtbaar en vindbaar maken.

Er zijn veel producten over doofblindheid ontwikkeld door de organisaties waarmee we samenwerken, maar … hoe vind je ze? Als je (voor het eerst) te maken krijgt met een beperking in horen én zien, bij jezelf of bij iemand in jouw omgeving, waar kun je dan heen om voor jou passende informatie over doofblindheid te vinden? Of over de impact ervan in het dagelijks leven en op communicatie? Welke beschikbare hulpmiddelen zijn er eigenlijk? Welke ondersteuning of begeleiding kun je waar vinden?

Landelijk informatiepunt
De oplossing is gevonden in een samenwerking met DB-connect. DB-connect is op dit moment hét landelijke informatiepunt voor vragen over beperkt zijn in horen én zien. Logo DB-connectVoor iedereen met een beperking in horen en zien, hun omgeving en verwijzers. Het is een samenwerkingsverband opgericht door de zorgaanbieders Bartiméus, GGMD, Kalorama, Kentalis en Visio. Dit zijn dezelfde partners als in Deelkracht Voorlichting en kennisoverdracht doofblindheid.

Verbinden en krachten bundelen
We bundelen onze krachten door aan te sluiten bij de te vernieuwen website van DB-connect. Aanvullend op de algemene informatie over doofblindheid en het bemande loket, komt er nu een nieuw deel met daarin de projectopbrengsten van Deelkracht en later ook van Kennis over Zien. Denk hierbij aan de Sociale kaart doofblindheid, Hulpmiddelenwijzer, Functionele definitie van doofblindheid, Voorlichting & Kennisproducten (vanuit Deelkracht en de participerende organisaties), etc. Hiermee worden de dwarsverbanden met de verschillende onderzoeksprojecten en opbrengsten zichtbaar.

Ook komen er verwijzingen naar V&K producten over doofblindheid. De werkelijkheid is soms zo dat er al mooie producten zijn, maar dat deze op de een of andere manier niet zichtbaar of vindbaar zijn. Het is onnodig om daarvoor iets nieuws te ontwikkelen, als het volstaat om de weg ernaar toe aan te geven.

De opbrengsten en producten krijgen een korte beschrijving met daarbij de link naar plek waar meer informatie te vinden, of om iets te kunnen downloaden, of iets te kunnen activeren.

Is hier werkelijk behoefte aan?
In het project Voorlichting en Kennisoverdracht doofblindheid zijn we gestart met een behoeftenonderzoek door een enquête uit te zetten bij verwijzers, de medische sector, de ZG/VG sector, de sector voor ouderenzorg, sociaal domein en sociaal netwerk. We hebben hen gevraagd naar hun ervaringen in het contact met mensen met doofblindheid en gevraagd waar zij zelf behoefte aan hebben.

Dit onderzoek zou niet compleet zijn als we niet de stem van de ervaringsdeskundigen zouden horen. Daarvoor hebben we interviews gehouden onder ervaringsdeskundigen. Een van de resultaten die uit het onderzoek kwamen was dat zowel de beroepsgroepen, sociale netwerk als de ervaringsdeskundigen niet weten wie wat aanbiedt.

We koppelen een ‘etalage’, met een overzicht aan onderzoekopbrengsten en producten, aan de website van DB-connect als landelijk informatiepunt. Op die manier proberen we antwoord te geven op de resultaten uit het behoefteonderzoek. Zo wordt DB-connect het verzamelpunt voor kennis en informatie over doofblindheid enerzijds en anderzijds het startpunt (ook telefonisch) voor het vinden van antwoorden op vragen over doofblindheid.

Samen sterk.

Terug naar overzicht