DeelkrachtFactsheet Dynamisch Assessment online

Factsheet Dynamisch Assessment online

De factsheet met daarin de eerste resultaten van het project Dynamisch Assessment staat online! In dit project ontwikkelen we een werkwijze voor professionals in de zintuigelijk gehandicapten sector om de mogelijkheden van mensen met aangeboren doofblindheid of een communicatief meervoudige beperking in kaart te brengen. We ontwikkelen deze Dynamisch Assessment werkwijze via vijf deelonderzoeken:

  1. Behoefteonderzoek professionals met vragenlijsten
  2. Praktijkinventarisatie professionals met focusgroepen
  3. Behoefteonderzoek ervaringsdeskundigen met focusgroepen
  4. Inventarisatie bij experts op het gebied van Dynamisch Assessment met focusgroepen
  5. Wetenschappelijk literatuur onderzoek.

In het project werken vier organisaties samen, namelijk Kentalis, Milo, Bartiméus en Visio.

Hoe is deze factsheet tot stand gekomen? 

De factsheet geeft de resultaten weer van het 1e deelonderzoek. Daarin hebben we professionals met vragenlijst naar hun behoeften gevraagd. Aan het begin van dit jaar hebben meer dan 100 professionals de vragenlijst ingevuld. De antwoorden laten zien hoe op dit moment de mogelijkheden van mensen met aangeboren doofblindheid of een communicatief meervoudige beperking in de zintuigelijk gehandicapten sector in kaart wordt gebracht. En welke behoeften en voorwaarden er zijn om gebruik te kunnen maken van Dynamisch Assessment. De factsheet staat nu online. Deze inventarisatie is een mooie eerste stap binnen het project en geeft richting aan het ontwikkelen van de Dynamisch Assessment werkwijze.

De resultaten van deze vragenlijst staan in de factsheet. Bekijk de factsheet of lees meer over het project.

Terug naar overzicht