DeelkrachtZe is er! De Nederlandse Functionele Definitie van Doofblindheid

Ze is er! De Nederlandse Functionele Definitie van Doofblindheid

Ze is er! De Nederlandse Functionele Definitie van Doofblindheid
Meer dan twee jaar is er binnen Deelkracht gewerkt aan de Nederlandse Functionele Definitie van Doofblindheid. Ze is klaar en daar zijn we trots op!

Dit is de Nederlandse Algemene functionele definitie van doofblindheid
Een beperking in horen én zien (doofblindheid) is een gecombineerde auditieve én visuele beperking. De mate van de beperkingen in horen en zien kan variëren en over de tijd heen veranderen. Iemand met een beperking in horen en zien ervaart problemen op het gebied van de communicatie, en/of de informatieverwerving en -verwerking, en/of de oriëntatie en mobiliteit, en/of het sociaal functioneren, en/of de energiebalans. Hierdoor belemmert een beperking in horen en zien de uitvoering van dagelijkse activiteiten en participatie in de maatschappij. De mate van de problemen die iemand ervaart is afhankelijk van een wisselwerking tussen persoonlijke eigenschappen, omgevingsfactoren, eigenschappen van de gecombineerde auditieve en visuele functies, en bijkomende problematiek. Mensen met een beperking in horen en zien hebben specifieke zorg en ondersteuning nodig.

Er zijn ook Nederlandse functionele definities voor subgroepen van doofblindheid ontwikkeld. Deze definities en een uitgebreide toelichting vind je in het document ‘De Nederlandse Functionele Definitie van Doofblindheid met toelichting’.

Het lijkt misschien eenvoudig, het opstellen van zo’n definitie, maar dat is het zeker niet. Hier zijn meerdere onderzoeken aan vooraf gegaan. Allereerst is er literatuuronderzoek gedaan. Vervolgens zijn er vragenlijsten uitgezet. Verschillende experts op het gebied van doofblindheid hebben deze vragenlijsten ingevuld. Er is gekeken waar de experts het over eens waren en waarover nog niet. Vervolgens hebben de experts hierover gepraat in zogenaamde ‘consensusbijeenkomsten’. Het doel van deze bijeenkomsten was om het met elkaar eens te worden over de omschrijving. En dat is nu dus gelukt.

Welke definitie wordt er tot nu toe gebruikt?
Tot nu toe wordt niet de functionele, maar de medische definitie van doofblindheid gebruikt. Deze beschrijft hoeveel verlies in horen en zien iemand heeft. Je behoort volgens de medische definitie dus pas tot de doelgroep ‘mensen met een beperking in horen én zien’ als je ‘genoeg’ gehoorverlies en zichtverlies hebt. Er wordt bij deze medische definitie geen rekening gehouden met persoonlijke, sociaal-culturele, fysieke of politieke omgeving. Die ook van invloed zijn op het hebben van een beperking. En er wordt met de medische definitie ook geen rekening gehouden met hoe de auditieve en visuele beperkingen op elkaar inwerken.

Wat maakt de Functionele definitie anders?
Een functionele definitie van doofblindheid beschrijft iemands beperking in horen en zien én wat de beperking betekent voor het dagelijks leven. Er wordt in de definitie niet enkel gekeken naar beperkingen in lichaamsfuncties en/of lichaamsstructuren. Hoe ervaar je de beperking en hoe wil je ondersteund worden? Dat zijn belangrijke vragen om te kijken of iemand binnen de doelgroep valt. Met een functionele definitie omschrijf je de doelgroep op basis van een wisselwerking tussen persoonlijke eigenschappen, omgevingsfactoren, beperkingen in lichaamsfuncties en/of lichaamsstructuren en bijkomende problematiek.

Gebruik van de definities en toelichting
Het is de bedoeling dat de medische definitie en de nieuwe functionele definitie straks allebei gebruikt worden om te bepalen of iemand een beperking in horen én zien (doofblindheid) heeft. Deelkracht streeft ernaar dat de Nederlandse functionele definitie van doofblindheid landelijk gedragen gaat worden. Daar zijn we op dit moment hard mee bezig.

Wil je hieraan bijdragen? Dat kan! Bijvoorbeeld door mensen in je omgeving te wijzen op de nieuwe Nederlandse functionele definitie van doofblindheid. Zoals mensen met een beperking in horen én zien, professionals, medewerkers van de gemeente of andere overheidsinstellingen. Alvast bedankt!

Terug naar overzicht