DeelkrachtMeer informatie

Meer informatie

Bekijk in NGT

Klik om te vergroten

Aanpak

Professionals

In het deelprogramma Doof / Slechthorend 18+ gaan mensen die in de zorg voor doven en slechthorenden werken, met elkaar in gesprek. Deze professionals bespreken onder andere:

  • De problemen die vroegdove, plotsdove, laatdove en slechthorende volwassenen vaak tegelijk hebben (complexiteit van de problemen).
  • Wat er aan zorg is voor dove en slechthorende volwassenen. En waar die zorg uit bestaat (Wmo, Zvw, s-GGZ).
  • Welke zorgaanbieder welke zorg biedt. En hoe de zorg van verschillende zorgaanbieders beter op elkaar aansluit.

Ervaringsdeskundigen

Bij het deelprogramma Doof / Slechthorend 18+ zijn ook dove en slechthorende volwassenen betrokken. Het doel daarvan is te leren van hoe het in de praktijk gaat en wat doven en slechthorenden daarvan vinden. De groep dove en slechthorende volwassenen bestaat uit:

In de verschillende projecten geven zij antwoord op vragen als:

   • Wat is jouw ervaring met de zorg?
   • Welke zorg heb je gekregen?
   • Heeft het geholpen?
   • Wat vond je van de manier waarop ze met je omgingen?
   • Hoe heb je het proces ervaren vanaf de diagnose tot de behandeling en het einde van de zorg?
   • Wat is volgens jou inclusie en wat is participatie?

Zij doen dat in focusgroepen en dialoogtafels, en via vragenlijsten en interviews. Of een combinatie daarvan.

 

Langs de levenslijn verbonden

Bij het deelprogramma Doof / SH 18+ maken we gebruik van de resultaten van het deelprogramma Doof / SH 5-18 jaar. Het deelprogramma Doof / SH 0-5 jaar volgen we op afstand. Op deze manier verbinden we de zorg langs de levenslijn. Dat wil zeggen dat de zorg voor dove en slechthorende volwassenen zo goed mogelijk aansluit op de zorg voor dove en slechthorende kinderen van 5 tot 18 jaar.

De zorg voor dove en slechthorende volwassenen bestaat zo’n 30 jaar. De zorg voor dove en slechthorende kinderen en jongeren bestaat al een paar honderd jaar. We kijken naar de deelprogramma’s Doof / SH 5-18 jaar en Doof / SH 0-5 jaar omdat we daarvan kunnen leren. Naar de zorg voor kinderen en jongeren is namelijk al veel onderzoek gedaan. Bijvoorbeeld naar de testen die gebruikt worden. Ook zijn er duidelijke omschrijvingen van de verschillende behandelingen. Dat heeft als voordeel dat iedereen dezelfde testen op dezelfde manier afneemt en weet wat een bepaalde behandeling inhoudt. Daarnaast is er een begrippenkader: een woordenlijst om belangrijke woorden uit te leggen. Een begrippenkader helpt ook om te weten welke woorden met elkaar te maken hebben. Dat voorkomt verwarring.

 

Voor wie

De opbrengsten van het deelprogramma Doof / Slechthorend 18+ zijn bedoeld voor professionals die in de zorg en het onderwijs werken, binnen en buiten de auditieve sector. De opbrengsten van het deelprogramma zijn ook bedoeld voor: vroegdove, plotsdove, laatdove en slechthorende volwassenen, migranten en nieuwkomers, en andere mensen met interesse in dit deelprogramma.

 

Door wie

In het deelprogramma Doof / Slechthorend 18+ werken de volgende zorgaanbieders en belangenorganisaties samen:

Zorgaanbieders:

   • Kentalis
   • GGMD
   • De Gelderhorst

Belangenorganisaties (organisaties die opkomen voor de belangen van doven en slechthorenden):

   • Dovenschap
   • Hoormij-NVVS
   • Stichting Plots- en Laatdoven
   • SH-Jong

 

Terug naar overzicht