Ontwikkeling Kenniskoffer

Bekijk in NGT

Klik om te vergroten

Waarom dit project

De zorg voor volwassen nieuwkomers die doof of slechthorend zijn, moet verbeteren. Zij hebben vaak psychische problemen en problemen in de communicatie. Sommige dove en slechthorende nieuwkomers zijn door hun cultuur ook niet gewend om gebruik te maken van de zorg. Met het project Taalgrenzen willen we de zorg voor dove en slechthorende nieuwkomers verbeteren. Daarnaast willen we de zorg, het onderwijs en de asielketen en inburgeringsketen met elkaar verbinden. Zodat het aanbod van deze drie partijen beter op elkaar aansluit en de samenwerking verbetert.

Kenniskoffer

De Kenniskoffer is een van de activiteiten van het project Taalgrenzen. Nieuwkomers krijgen namelijk veel informatie. Het is belangrijk dat alle professionals in de asiel- en inburgeringsketen, het onderwijs en de zorg, dezelfde informatie geven. En dat professionals de informatie die eerder is gegeven herhalen, op de momenten die voor de nieuwkomer belangrijk zijn.

Doel

Het doel van de Kenniskoffer is om op één website alle informatie te verzamelen over diensten voor dove en slechthorende nieuwkomers. De website is bedoeld voor professionals in de asiel- en inburgeringsketen, het onderwijs en de zorg.

Aanpak
Leerkrachten en communicatiedeskundigen van Kentalis werken samen aan de Kenniskoffer. De inhoud van de Kenniskoffer wordt getoetst bij alle partners van Deelkracht. De Kenniskoffer bouwt verder op de resultaten van eerdere bijeenkomsten (zie: ‘Wat hebben dove en slechthorende vluchtelingenkinderen nodig op school?’). Ook worden de conclusies en eindproducten van de verschillende activiteiten van het project Taalgrenzen gebruikt.

Onderwerpen
In de Kenniskoffer staat met welke organisaties en welke onderwerpen dove en slechthorende nieuwkomers te maken krijgen. Dit laten we zien met een routekaart. De routekaart gaat over de periode van binnenkomst in Nederland tot ingeburgerd zijn.

Deze periode is verdeeld in vijf fasen:

 • Binnenkomst in Nederland (asielprocedure)
 • Contact met de auditieve sector
 • Onderwijs
 • Zorg
 • Inburgering 18+

In de routekaart staat voor elke fase stap voor stap:

 • Wie heeft een rol?
 • Wat is die rol?
 • Wie is waarvoor verantwoordelijk?
 • Wat gaat er in deze fase gebeuren?
 • Wat hebben de professionals nodig?
 • Wat wordt van de nieuwkomer verwacht?

We geven aan welke informatie interessant is voor:

 • professionals in de asiel- en inburgeringsketen
 • professionals in het onderwijs
 • professionals in de zorg

In de kenniskoffer staat wat voor die professionals belangrijk is om te weten over elke fase.

Resultaat

In 2022 gaan professionals in de zorg en het onderwijs de Kenniskoffer gebruiken. We kijken dat hele jaar of alle informatie in de Kenniskoffer staat en of alle informatie goed is. Waar dat nodig is, wordt de informatie aangepast. Aan het deel van de Kenniskoffer dat voor partijen in de asiel- en inburgeringsketen is, werken we nog.

Tijdens het slotevenement in maart 2022 wordt de hele Kenniskoffer online gezet en gepresenteerd.

Een routekaart die dove en slechthorende nieuwkomers zelf kunnen gebruiken, zou een volgende stap kunnen zijn. Het maken van deze routekaart hoort niet tot het project Taalgrenzen. Dat project stopt eind 2022 en het maken van een routekaart kost meer tijd. Als professionals met de routekaart dove en slechthorende nieuwkomers beter kunnen helpen, is een routekaart voor nieuwkomers misschien ook niet nodig.

Verbinding met andere projecten

In het project Taalgrenzen wordt samengewerkt met de projecten:

In deze projecten worden de hulpvraag en zorgbehoefte van nieuwkomers meegenomen.

Contact

Heb je vragen over deze activiteit? Stuur dan een e-mail naar Ellen Vinks via e.vinks@kentalis.nl.

 

Terug naar overzicht