Taal in Zicht

Doel: Identificeren van voorspellers die van invloed zijn op de ontwikkeling (taal, sociaal-emotioneel, schoolse vaardigheden en participatie) van kinderen met TOS (longitudinaal onderzoek van 20 jaar).

Activiteiten 2020:
1. Dataverzameling bij kinderen in de leeftijd van 5-8 jaar, -verwerking en -analyse.
2. Terugkoppeling resultaten naar deelnemers, professionals en ervaringsdeskundigen (DVO’s).

Terug naar overzicht