Handreiking TOS (5+)

Doel

De beschikbare kennis over fonologie en grammatica bij kinderen met TOS wordt toegepast in uniforme handreikingen ten behoeve van optimale diagnostiek en behandeling van TOS (in doorlopende lijn met TOS 0-5).

Activiteiten 2020

1. Bundelen van evidence-based inzichten in diagnostiek en behandeling van fonologische stoornissen en grammaticale stoornissen bij kinderen boven de 5 jaar.
2. Doorontwikkeling van de handreiking Fonologie 0-5 naar een handreiking Fonologie 5+.
3. Aanzet tot ontwikkeling van handreiking Grammatica 5+ voor uniforme diagnostiek en behandeling.

Terug naar overzicht