Toegankelijkheid ZG en sociaal domein (5-23, i.s.m. 0-5)

Doel

De toegankelijkheid is verbeterd van:

  • de ZG-zorg door ‘waakvlamzorg’ waarmee cliënten na het afsluiten van een behandeltraject makkelijk toegang

kunnen krijgen tot zorg op transitiemomenten en/of als zich problemen voordoen in de ontwikkeling.

  • het sociale domein door ondersteuning van de transitie van ZG-behandeling naar inclusieve vrije tijdsbesteding.

 

Activiteiten 2020

1. Inventariseren welke belemmeringen kinderen, jongeren en hun ouders ervaren als zij (op transitiemomenten of bij terugkerende communicatieproblemen) opnieuw een beroep willen doen op ZG-zorg.
2. Inventariseren van mogelijkheden van waakvlamzorg waarmee laagdrempelig opnieuw een beroep kan worden gedaan op zorg in de ZG en afstemmen met zorgverzekeraars.

Terug naar overzicht