TOS-profiel in de tijd (5-23)

Doel: Inzicht in de relatie tussen taal, (neuro)cognitie, sociaal-emotioneel functioneren enerzijds en communicatieve redzaamheid anderzijds, zodat sectorbrede richtlijnen voor diagnostiek en behandeling voor eentalige en meertalige kinderen en jongeren kunnen worden opgesteld aan de hand van beoogde kennisopbrengsten.

Activiteiten 2020:
Gegevens verzamelen over de multidimensionele aspecten van TOS bij kinderen en jongeren (cross-sectioneel onderzoek naar taal, (neuro)cognitie en sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen met TOS).

Terug naar overzicht