DeelkrachtVriendschapsrelaties van DSH jongeren in het regulier onderwijs

Vriendschapsrelaties van DSH jongeren in het regulier onderwijs

Vriendschapsrelaties zijn belangrijk in het leven van jongeren. Over de vriendschapsrelaties van dove en slechthorende (DSH) jongeren in het regulier onderwijs weten nog maar weinig. Hoeveel vrienden hebben deze DSH jongeren? Waar zien ze deze vrienden? Op school, op de sportclub of online? En hoe ervaren DSH jongeren en hun horende vrienden de kwaliteit van deze vriendschappen? Deze vragen staan centraal in dit project.

Looptijd
2023 t/m 2026

We weten dat dove en slechthorende (DSH) jongeren vaak minder vrienden hebben dan hun horende klasgenoten. Ook zijn ze vaak minder tevreden over hun vriendschappen. We weten nog niet hoe dat precies zit en hoe hun horende vrienden daar over denken. We weten ook nog niet precies hoe dit komt. Dat willen we gaan uitzoeken in dit onderzoek.

We gaan daarom bij dove en slechthorende jongeren én hun horende klasgenoten een lijst met vragen afnemen. We vragen hoeveel vrienden zij hebben en hoe tevreden zij daarover zijn. We vragen ook waar ze vrienden hebben buiten school, bijvoorbeeld op de sportclub. We vragen al deze jongeren ook hoe zij zich voelen en hoe ze zich gedragen in de klas. Vinden ze het bijvoorbeeld fijn om anderen te helpen in de klas of wordt er gepest in de klas?

Na dit eerste onderzoek, gaan we interviews afnemen bij deze dove en slechthorende jongeren. In deze interviews gaan we dieper in op hun vriendschappen. Ze kunnen dan bijvoorbeeld zelf vertellen waarom ze blij of juist niet blij zijn met hun vrienden en wat ze nog zouden wensen.

Team

  • Hille van Gelder, junior onderzoeker, Kentalis
  • Daan Hermans, projectleider, Kentalis
  • Loes Wauters, programmaleider DSH, Kentalis, hoogleraar, Radboud Universiteit

Contact
Hille van Gelder, h.vangelder@kentalis.nl

Terug naar overzicht