Werkzame elementen (5-23)

Doel: Meer zicht op werkzame elementen binnen de TOS-behandeling en op de elementen die uniform in het ZG- behandelaanbod kunnen worden toegepast, zodat keuzen over behandelvormen en -trajecten worden gemaakt op basis van cliëntfactoren (IN BEELD) en omgevingsfactoren (OP MAAT).

Activiteiten 2020:
1. Toetsing en mogelijke doorontwikkeling van: Story Grammar Training (SGT), de STER-training, Intensieve Groepsbehandeling TOS (IGT), TOM-behandeling en TOS-beleving bij Kentalis.
2. Toetsing en mogelijke doorontwikkeling van: Metataal, de Krachttraining, Naschoolse Groepsbehandeling (STAP), Ambulante Behandeling in Gezinnen en Ervaar-TOS bij Auris.

Terug naar overzicht