Projecten

Welkom op de pagina van het Krachtteam!

Een initiatief van ouders.  Het Krachtteam zorgt voor een netwerk van ervaringsdeskundige ouders en mensen met TOS. Het Krachtteam is een ouderinitiatief. Het doel is om de kennis van jongeren en…

Ga naar project

Koplopers (5+)

Doel Er zijn praktische oplossingen op gemeenteniveau voor de vrijetijdsbesteding, de arbeidsmarktparticipatie en het begeleid zelfstandig wonen van kinderen en jongeren met TOS. Activiteiten 2020 1. Kiezen van een koplopergemeente…

Ga naar project

Toegankelijkheid ZG en sociaal domein (5-23, i.s.m. 0-5)

Doel De toegankelijkheid is verbeterd van: de ZG-zorg door ‘waakvlamzorg’ waarmee cliënten na het afsluiten van een behandeltraject makkelijk toegang kunnen krijgen tot zorg op transitiemomenten en/of als zich problemen…

Ga naar project

Communicatiepaspoort (10+)

Doel Het in 2011 voor jongeren met TOS ontwikkelde communicatiepaspoort Com-Pas is doorontwikkeld en geïmplementeerd op basis van gebruikersonderzoek. Activiteiten 2020 1. Gebruikersonderzoek Com-Pas (app en pasje). 2. Doorontwikkelen inhoud,…

Ga naar project

Lot- en bondgenotencontact als brug (5-23)

Doel Er is inzicht in de wenselijkheid van een landelijk aanbod van bijeenkomsten voor lot- en bondgenotencontact en in de mogelijke brugfunctie van deze bijeenkomsten tussen de ZG-sector en het…

Ga naar project

Zorgvraag (23+)

Doel: Er is zorgaanbod 23+ ontwikkeld op basis van een behoeftepeiling onder volwassenen met TOS. Activiteiten 2020: 1. Kwalitatief onderzoek naar zorgvragen bij volwassenen met een (vermoeden van) TOS. 2….

Ga naar project

Zelfstandig op 6 domeinen (18+)

Doel: Voor jongeren en jongvolwassenen met TOS is er een doeltreffende interventie die het zelfstandig functioneren stimuleert op zes domeinen (geld, wonen, vriendschap, relaties & seksualiteit, gezondheid, vrije tijd) en…

Ga naar project

Psycho-educatie (5-23)

Doel: De psycho-educatie (kennis, bewustwording, handelen) is in alle behandelingen toegankelijk voor kinderen, jongeren en ouders door eenvoudig taalgebruik en visualisaties en kan makkelijk worden gedeeld met het sociale netwerk….

Ga naar project

Thuistaal-tool (5-8)

Doel: Voor anderstalige en meertalige ouders van kinderen met TOS is er een doeltreffende thuistaal-interventie, ondersteund door een digitale tool (app), die het mogelijk maakt om eenvoudig oefeningen te genereren…

Ga naar project

Grammatica (5+)

Doel Meer inzicht in het expliciet leren van grammaticaal vertellen en begrijpend lezen binnen de TOS-behandeling en het opstellen van een handreiking ‘Zin in taal’ voor het verbeteren van de…

Ga naar project

Werkzame elementen (5-23)

Doel: Meer zicht op werkzame elementen binnen de TOS-behandeling en op de elementen die uniform in het ZG- behandelaanbod kunnen worden toegepast, zodat keuzen over behandelvormen en -trajecten worden gemaakt…

Ga naar project

Handreiking TOS (5+)

Doel De beschikbare kennis over fonologie en grammatica bij kinderen met TOS wordt toegepast in uniforme handreikingen ten behoeve van optimale diagnostiek en behandeling van TOS (in doorlopende lijn met…

Ga naar project

TOS-profiel in de tijd (5-23)

Doel: Inzicht in de relatie tussen taal, (neuro)cognitie, sociaal-emotioneel functioneren enerzijds en communicatieve redzaamheid anderzijds, zodat sectorbrede richtlijnen voor diagnostiek en behandeling voor eentalige en meertalige kinderen en jongeren kunnen…

Ga naar project

Taal in Zicht

Doel: Identificeren van voorspellers die van invloed zijn op de ontwikkeling (taal, sociaal-emotioneel, schoolse vaardigheden en participatie) van kinderen met TOS (longitudinaal onderzoek van 20 jaar). Activiteiten 2020: 1. Dataverzameling…

Ga naar project