Projecten

Communicatiepaspoort

Samen met jongeren met TOS vernieuwen we de Com-Pas, het hulpmiddel in communicatie voor jongeren met TOS.

Ga naar project

Thuistaaltool

Een hulpmiddel waarmee meertalige en anderstalige ouders van kinderen met TOS thuis klankoefeningen in de thuistaal kunnen maken en oefenen.

Ga naar project

Visualisatie psycho-educatie

Met behulp van plaatjes willen we duidelijk uitleggen wat TOS is, zodat de informatie beter kan worden begrepen en onthouden.

Ga naar project

BreakOut4TOS

We maken een trainingsprogramma voor het stimuleren van zelfinzicht en zelfstandigheid voor jongeren en jongvolwassenen met TOS.

Ga naar project

Toegankelijkheid

Voor kinderen en volwassenen met TOS willen we de toegankelijkheid verbeteren van zorg en voorzieningen in de zintuiglijk gehandicaptenzorg en het sociale domein.

Ga naar project

TOSKoploper

We doen participatief actieonderzoek naar de ervaringen, wensen en behoeften van jongeren en volwassenen met TOS op het gebied van sociale relaties, vrije tijd, wonen, opleiding en werk.

Ga naar project

Werkzame elementen

Doel: Meer zicht op werkzame elementen binnen de TOS-behandeling en op de elementen die uniform in het ZG- behandelaanbod kunnen worden toegepast, zodat keuzen over behandelvormen en -trajecten worden gemaakt…

Ga naar project

Handreiking TOS

Doel De beschikbare kennis over fonologie en grammatica bij kinderen met TOS wordt toegepast in uniforme handreikingen ten behoeve van optimale diagnostiek en behandeling van TOS (in doorlopende lijn met…

Ga naar project

TOS-profiel in de tijd

Doel: Inzicht in de relatie tussen taal, (neuro)cognitie, sociaal-emotioneel functioneren enerzijds en communicatieve redzaamheid anderzijds, zodat sectorbrede richtlijnen voor diagnostiek en behandeling voor eentalige en meertalige kinderen en jongeren kunnen…

Ga naar project

Grammatica

Doel Meer inzicht in het expliciet leren van grammaticaal vertellen en begrijpend lezen binnen de TOS-behandeling en het opstellen van een handreiking ‘Zin in taal’ voor het verbeteren van de…

Ga naar project

Taal in Zicht

Doel: Identificeren van voorspellers die van invloed zijn op de ontwikkeling (taal, sociaal-emotioneel, schoolse vaardigheden en participatie) van kinderen met TOS (longitudinaal onderzoek van 20 jaar). Activiteiten 2020: 1. Dataverzameling…

Ga naar project

TOS Informatiepunt

Doel: De samenleving beter toerusten op inclusieve participatie van mensen met TOS door de bekendheid over TOS te vergroten onder betrokken professionals en het brede publiek, doordat informatie over TOS…

Ga naar project