Projecten

Inzicht in hulpmiddelen bij doofblindheid

Doel Inzicht vergroten over de hulpmiddelen die effectief kunnen worden ingezet bij doofblindheid, bij personen met doofblindheid en bij professionals. Activiteiten in 2020 Bepalen op welke manier informatie over hulpmiddelen het beste…

Ga naar project

Ervaringsdeskundigheid inzetten bij zelfmanagementondersteuning

Doel Ervaring opdoen met het gestructureerd inzetten van ervaringsdeskundigheid bij het leren leven met verworven doofblindheid. Activiteiten in 2020 In kaart brengen hoe ervaringsdeskundigen worden ingezet in de geestelijke gezondheidszorg…

Ga naar project

Toegankelijkheid van de samenleving vergroten

Doel Toegankelijkheid van de samenleving vergroten voor mensen met doofblindheid. Activiteiten in 2020 1. Voorlichting & Kennisoverdracht uitvoeren conform huidige productportfolio. 2. Voorlichting & Kennisoverdracht gericht op bekendheid van doofblindheid…

Ga naar project

Handreiking voor zelfmanagementondersteuning

Doel Een handreiking voor zelfmanagementondersteuning voor mensen met verworven doofblindheid en ouderdomsdoofblindheid ontwikkelen en evalueren. Activiteiten in 2020 1. In kaart brengen van tools voor zelfmanagementondersteuning en positieve gezondheid en…

Ga naar project

Evidence based interventies

Doel Implementatie van een selectie van de ontwikkelde evidence based interventies om communicatie, taalontwikkeling en cognitieve vaardigheden te stimuleren bij personen met aangeboren doofblindheid (ADB). Activiteiten in 2020 1. Actueel…

Ga naar project

Dynamic Assessment bij aangeboren doofblindheid

Doel Er is een dynamische assessment (DA) procedure ontwikkeld en getest die de beperkingen, mogelijkheden en behoeften van de persoon met aangeboren doofblindheid (ADB) en zijn sociale omgeving in kaart…

Ga naar project

Voorlichting & Kennisoverdracht

Doel Bekendheid in de samenleving over doofblindheid vergroten (voor aangeboren doofblindheid, verworven doofblindheid en ouderdomsdoofblindheid. Activiteiten in 2020 1. Voorlichting & Kennisoverdracht uitvoeren conform huidige productportfolio. 2. Voorlichting & Kennisoverdracht…

Ga naar project

Evaluatie loketfunctie DB-Connect

Doel Het is duidelijk in welke mate het loken van DB-Connect bijdraagt aan het vinden van zorg- en dienstverlening die aansluit bij de vraag en de situatie van personen met…

Ga naar project

Sociale kaart doofblindheid

Doel Het aanbod van specialistische behandeling en ondersteuning is inzichtelijk (doelgroep en verwijzers) Activiteiten in 2020 1. Verder uitwerken van de sociale kaart die binnen DB-Connect wordt ontwikkeld. 2. Starten…

Ga naar project

Signaleringslijsten doofblindheid

Doel Er zijn signaleringslijsten die potentiele verwijzers kunnen gebruiken om een vermoeden van doofblindheid te constateren en te bepalen welke vervolgstappen genomen moeten worden. Activiteiten in 2020 1. Inventarisatie van…

Ga naar project

Functionele definitie doofblindheid

Doel Er is een landelijke functionele definitie van doofblindheid (aangeboren, verworven en ouderdomsdoofblindheid). Activiteiten in 2020 1. Inventarisatie van gehanteerde definities door literatuuronderzoek. 2. Twee expertmeetings met personen uit de…

Ga naar project