Doel van het deelprogramma Doofblind:
Het doel van het deelprogramma Doofblind is de zorg zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de hulpvraag van mensen met aangeboren-, verworven- en leeftijdsgerelateerde beperking in horen én zien (doofblindheid). Dit doen we door:

 • De beschikbare zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking in horen én zien in kaart te brengen;
 • Zorgverleners handvatten te geven in de zorg voor mensen met een beperking in horen én zien;
 • (Bestaande) producten te evalueren, optimaliseren en ontwikkelen.

Dit doen we in negen projecten:

 1. Evidence Based Interventies
 2. Inzicht in Hulpmiddelen
 3. Sociale Kaart Doofblindheid
 4. Functionele Definitie van Doofblindheid
 5. Ervaringsdeskundigen Inzetten
 6. Handreiking Zelfmanagement
 7. Dynamic Assessment bij Aangeboren Doofblindheid
 8. Voorlichting en Kennisoverdracht Doofblindheid
 9. Evaluatie Loketfunctie DB-Connect

Projecten

Handreiking zelfmanagement

Binnen het project ‘Handreiking Zelfmanagement’ onderzoeken wij hoe je het zelfmanagement van mensen met verworven doofblindheid het beste kunt ondersteunen.

Ga naar project

Evidence Based Interventies

We helpen zorgprofessionals in het beter kunnen inzetten van interventies in de zorg aan mensen met aangeboren doofblindheid.

Ga naar project

Inzicht in hulpmiddelen

Dit project geeft inzicht in de beschikbaarheid, bruikbaarheid en effectiviteit van hulpmiddelen voor mensen met doofblindheid in Nederland.

Ga naar project

Sociale Kaart Doofblindheid

In dit project maken we een sociale kaart voor mensen met doofblindheid en hun zorgverleners. Hierin staat de zorgverlening en ondersteuning die Nederlandse organisaties aan mensen met doofblindheid bieden.

Ga naar project

Functionele definitie van doofblindheid

In dit project ontwikkelen we een functionele definitie van doofblindheid.

Ga naar project

Ervaringsdeskundigen inzetten

Welke ondersteuning hebben ervaringsdeskundigen (mensen met doofblindheid) en professionals die zorg bieden aan mensen met verworven doofblindheid nodig?

Ga naar project

Dynamic Assessment bij aangeboren doofblindheid

We ontwikkelen handvatten voor het onderzoeken van mogelijkheden om te leren bij mensen met aangeboren doofblindheid. Hiermee kunnen professionals en ouders de juiste ondersteuning bieden aan mensen met aangeboren doofblindheid…

Ga naar project

Voorlichting en Kennisoverdracht Doofblindheid

In dit project ontwikkelen we verschillende producten voor mensen die in hun werk personen met doofblindheid tegen kunnen komen.

Ga naar project

Evaluatie loketfunctie DB-Connect

In dit project evalueren we de loketfunctie van DB-connect. Evaluatie van het loket van DB-connect Looptijd: 2020 – 2022 DB-connect is hét landelijke informatiepunt voor vragen over beperkt zijn in…

Ga naar project