NSDSK

De NSDSK (Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind) biedt specialistische zorg aan mensen met klachten op het gebied van gehoor of spraak en taal.

Auris

Koninklijke Auris Groep geeft hulp aan iedereen die moeite heeft met horen, spreken of taal. Auris onderzoekt, behandelt, ondersteunt en geeft onderwijs.

Kentalis

Koninklijke Kentalis ondersteunt mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of communicatief meervoudige beperking hebben.

Oogvereniging

De Oogvereniging zet zich in voor de belangen van mensen met een oogaandoening én mensen met een oogaandoening in combinatie met een gehoorbeperking.

Pento

Pento is er voor iedereen die problemen heeft op het gebied van gehoor, taal en/of spraak. Pento onderzoekt, adviseert, behandelt en begeleidt mensen en de mensen in hun omgeving.

GGMD

Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening (GGMD) is bedoeld voor doven, slechthorenden en mensen met andere hoorproblemen.

FODOK

De FODOK (Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen) zet zich in voor dove kinderen en voor hun ouders. De FODOK richt zich op belangenbehartiging, voorlichting en lotgenotencontact.

Adelante

Adelante is een zorggroep met volwassenenrevalidatie & arbeidsre-integratie, kinderrevalidatie, speciaal onderwijs & wonen en audiologie & communicatie als kernactiviteiten.

Gelderhorst

De Gelderhorst de dienstverlener op het gebied van wonen, zorg en welzijn voor alle oudere Doven in Nederland.

Dovenschap

Dovenschap behartigt de belangen van doven en/of gebarentaalgebruikers, en bewaakt het culturele en taalkundige erfgoed van de Nederlandse dovengemeenschap.

Libra

Libra Revalidatie & Audiologie biedt specialistische diagnostiek, behandeling en begeleiding voor mensen met een lichamelijke, cognitieve en/of auditieve beperking.

Stichting Plotsdoven en Laatdoven

De Stichting Plotsdoven en Laatdoven is de landelijke organisatie voor belangenbehartiging van mensen die plotseling of meer geleidelijk doof zijn geworden.

SH-Jong

SH-Jong organiseert evenementen voor slechthorende jongeren: weekenden, dagactiviteiten en workshops. Ook houdt SH-Jong zich bezig met voorlichting en ‘empowerment’ voor slechthorende jongeren.

Stichting Milo

Stichting Milo biedt zorg aan kinderen en volwassenen met communicatief meervoudige beperkingen.

FOSS

De FOSS is een vereniging van ouders van slechthorende kinderen en van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. De FOSS richt zich op belangenbehartiging, voorlichting en lotgenotencontact.

Kalorama

Kalorama is een zorgorganisatie voor mensen met doofblindheid.