Projecten

TOS Informatiepunt

Doel: De samenleving beter toerusten op inclusieve participatie van mensen met TOS door de bekendheid over TOS te vergroten onder betrokken professionals en het brede publiek, doordat informatie over TOS…

Ga naar project

Toegankelijkheid ZG

Doel: De toegankelijkheid van het ZG-zorgaanbod verbeteren voor (ouders van) cliënten die opnieuw een beroep willen doen op de ZG-zorg (stepped care), omdat zij na behandeling behoefte hebben aan extra…

Ga naar project

Samen met sociaal domein

Doel Ons (ambulante) behandelaanbod in samenwerking met het sociaal domein zo optimaal mogelijk laten aansluiten bij de specifieke behoeften van interne en externe professionals. Activiteiten in 2020 1. Behoeften aan…

Ga naar project

Samen met ouders

Doel: Ons behandelaanbod in samenwerking met ouders zo optimaal mogelijk laten aansluiten bij de diversiteit (in opleiding, taal en cultuur) en specifieke behoeften van (ouders van) cliënten. Activiteiten 2020: 1….

Ga naar project

Werkzame elementen

Doel: Meer inzicht krijgen in de effectiviteit van elementen van de vroegbehandeling (algemeen, taalklimaat en interventie-specifiek) aan kinderen met TOS, hun ouders en hun sociale netwerk. Activiteiten 2020: 1. Operationaliseren…

Ga naar project

Handreiking Fonologie

Doel: uniforme en onderbouwde manier van diagnostiek en behandeling van fonologische problemen in de vroegbehandeling (in doorlopende lijn met TOS 5+). Activiteiten 2020: 1. Bundelen van de meest recente evidence-based…

Ga naar project

TOS-profiel

Doel Meer inzicht krijgen in de taalontwikkeling, communicatieve participatie en de sociaal emotionele ontwikkeling van de jonge kinderen met TOS en de bevorderende of belemmerende cliënt- en omgevingsfactoren die hier…

Ga naar project

Taal in Zicht

Doel Identificeren van voorspellers die van invloed zijn op de ontwikkeling (taal, sociaal-emotioneel, schoolse vaardigheden en participatie) van kinderen met TOS (longitudinaal onderzoek van 20 jaar). Activiteiten 2020 1. Werving…

Ga naar project