Projecten

Taal in Zicht

Met Taal in Zicht volgen we 600 kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) 20 jaar lang in hun ontwikkeling.

Ga naar project

TOS Informatiepunt

De ontwikkeling van een website met betrouwbare informatie over TOS, bedoeld voor mensen met TOS, hun directe omgeving en zorgprofessionals.

Ga naar project

Toegankelijkheid ZG

Doel: De toegankelijkheid van het ZG-zorgaanbod verbeteren voor (ouders van) cliënten die opnieuw een beroep willen doen op de ZG-zorg (stepped care), omdat zij na behandeling behoefte hebben aan extra…

Ga naar project

Samen met sociaal domein

We bekijken hoe we in de zorg voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) beter kunnen samenwerken met de kinderopvang en consultatiebureaus.

Ga naar project

Samen met ouders

Doel: Ons behandelaanbod in samenwerking met ouders zo optimaal mogelijk laten aansluiten bij de diversiteit (in opleiding, taal en cultuur) en specifieke behoeften van (ouders van) cliënten. Activiteiten 2020: 1….

Ga naar project

Werkzame elementen

Jonge kinderen met een (vermoeden van) TOS vinden het lastig om de juiste woorden en zinnen te zeggen. Wat werkt goed bij deze jonge kinderen?

Ga naar project

Handreiking Fonologie

Doel: uniforme en onderbouwde manier van diagnostiek en behandeling van fonologische problemen in de vroegbehandeling (in doorlopende lijn met TOS 5+). Activiteiten 2020: 1. Bundelen van de meest recente evidence-based…

Ga naar project

TOS-profiel

Doel Meer inzicht krijgen in de taalontwikkeling, communicatieve participatie en de sociaal emotionele ontwikkeling van de jonge kinderen met TOS en de bevorderende of belemmerende cliënt- en omgevingsfactoren die hier…

Ga naar project