Projecten

TOS profiel in de tijd

We willen beter begrijpen welke kenmerken van TOS een rol spelen op belangrijke momenten (transities) in de talige, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Ga naar project

Levensloop TOS in de keten

Veel mensen weten niet goed wat TOS is. We willen ontdekken hoe we het beste kunnen uitleggen wat TOS is en welke kennis daarbij helpt.

Ga naar project

Zicht op zinnen

Het doel van het project is het vergroten van de kennis over adequate diagnostiek, het opstellen van passende behandeldoelen en het bieden van een passende behandeling bij morfosyntactische problemen bij kinderen met TOS, waarbij de communicatieve ontwikkeling van het kind optimaal gestimuleerd wordt.

Ga naar project

Handreiking Spraakontwikkelings-stoornissen (SOS) 5-18

We onderzoeken hoe je de problemen met spreken het beste kunt ontdekken en hoe je kinderen met SOS het beste kunt helpen.

Ga naar project

Taal in Zicht

Meerjarig onderzoek naar de ontwikkeling van ruim 500 kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS).

Ga naar project

Thuistaaltool

Een hulpmiddel waarmee meertalige en anderstalige ouders van kinderen met TOS thuis klankoefeningen in de thuistaal kunnen maken en oefenen.

Ga naar project

Com-Pas

Samen met jongeren met TOS vernieuwen we de Com-Pas, het hulpmiddel in communicatie voor jongeren met TOS.

Ga naar project

Spraakmakend 5-18

We onderzoeken hoe je problemen met spreken bij kinderen vanaf vier jaar het best kunt ontdekken. We onderzoeken ook hoe kinderen met SOS beter kunnen leren praten.

Ga naar project

Teken je TOS

Met behulp van plaatjes willen we duidelijk uitleggen wat TOS is, zodat de informatie beter kan worden begrepen en onthouden.

Ga naar project

TOS Informatiepunt

De ontwikkeling van een website met betrouwbare informatie over TOS, bedoeld voor mensen met TOS, hun directe omgeving en zorgprofessionals.

Ga naar project

Afgeronde projecten (TOS)

Op deze pagina vind je de projecten die al zijn afgelopen, met de documenten en projectverslagen die daarbij horen.  

Ga naar project