Projecten

TOS profiel in de tijd

We willen meer inzicht krijgen in de kenmerken van TOS op belangrijke momenten (transities) in de ontwikkeling.

Ga naar project

Werkzame elementen 5+

Wat werkt er goed in de behandeling? Is de communicatieve participatie van kinderen en jongeren met TOS na behandeling verbeterd?

Ga naar project

Handreiking grammatica

Hoe helpen we kinderen met TOS om betere zinnen te maken? We gebruiken hierbij bestaand onderzoek en kennis uit de praktijk.

Ga naar project

Handreiking Spraakontwikkelings-stoornissen (SOS) 5-18

We onderzoeken hoe je de problemen met spreken het beste kunt ontdekken en hoe je kinderen met SOS het beste kunt helpen.

Ga naar project

Taal in Zicht

Met Taal in Zicht volgen we 600 kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) 20 jaar lang in hun ontwikkeling.

Ga naar project

Communicatiepaspoort

Samen met jongeren met TOS vernieuwen we de Com-Pas, het hulpmiddel in communicatie voor jongeren met TOS.

Ga naar project

Thuistaaltool

Een hulpmiddel waarmee meertalige en anderstalige ouders van kinderen met TOS thuis klankoefeningen in de thuistaal kunnen maken en oefenen.

Ga naar project

Visualisatie psycho-educatie

Met behulp van plaatjes willen we duidelijk uitleggen wat TOS is, zodat de informatie beter kan worden begrepen en onthouden.

Ga naar project

Toegankelijkheid

Voor kinderen en volwassenen met TOS willen we de toegankelijkheid verbeteren van zorg en voorzieningen in de zintuiglijk gehandicaptenzorg en het sociale domein.

Ga naar project

TOS Informatiepunt

De ontwikkeling van een website met betrouwbare informatie over TOS, bedoeld voor mensen met TOS, hun directe omgeving en zorgprofessionals.

Ga naar project