Het is belangrijk dat andere mensen verstaan wat je zegt. Dan kun je makkelijker met elkaar praten. Kinderen met TOS zijn niet altijd goed te verstaan. Zij hebben ook een spraakontwikkelingsstoornis. Kinderen gebruiken soms verkeerde klanken (bijvoorbeeld ‘titter’ voor ‘kikker’) of spreken niet alle stukjes van een woord uit (bijvoorbeeld ‘teeviesie’ voor ‘televisie’). Problemen met spreken kunnen verschillende oorzaken hebben. Daarom onderzoeken we bij Spraakmakend hoe je het beste de oorzaak van spraakproblemen kan ontdekken. En vervolgens hoe je de kinderen met een spraakontwikkelingsstoornis het beste kan helpen.

Looptijd
2023-2026

Van 2020 tot en met 2023 hebben we de Handreiking Spraakontwikkeling voor kinderen vanaf vier tot twaalf jaar geschreven. In de handreiking staat hoe logopedisten en klinisch linguïsten kinderen met spraakproblemen kunnen onderzoeken en behandelen.

In 2023 is een pilotonderzoek van de handreiking gestart bij een kleine groep gebruikers (logopedisten, klinisch linguïsten). Begin 2024 maken we de handreiking op basis van deze ervaringen af. Na de lanceringsdag in 2024 kunnen alle logopedisten en klinisch linguïsten de handreiking gaan gebruiken.

Vanaf de zomer 2024 start een onderzoek waarin we kinderen met spraakproblemen gaan volgen. De kinderen worden onderzocht en krijgen behandeling volgens de handreiking. Daarna kunnen we ook met wetenschappelijk onderzoek bekijken welke behandeling het beste helpt bij de verschillende spraakproblemen.

Team

  • Annette Scheper, projectleider/ senior onderzoeker, Kentalis
  • Annelies Bron, onderzoeker, Kentalis
  • Linda van den Oever, onderzoeker, Kentalis
  • Anouk Scheffer, senior onderzoeker, Auris
  • Wendy Bliekendaal, onderzoeker, Auris
  • Maaike Diender, senior onderzoeker, NSDSK
  • Luisa de Heer, onderzoeker, NSDSK

Contact
Annette Scheper, a.scheper@kentalis.nl

 

 

Terug naar overzicht