Hoe werkt het?

Elke nieuwe studie waarbij gegevens over menselijk gedrag bij één of meer deelnemers worden verzameld en die onderzoekers in het kader van hun werk bij de onderzoeksafdelingen van Auris, Kentalis, of de NSDSK uitvoeren, moet vóór uitvoering bij de ethische toetsingscommissie worden aangemeld. Het gaat hier over menselijk gedrag in de breedste zin van het woord: van spontaan gedrag in face to face interactie of op sociale media tot gedragsmatige, fysiologische, en oogbewegingsreacties in laboratoriumtaakjes.

Nadat een studie is aangemeld en alle bijbehorende formulieren en verklaringen zijn ingevuld, wordt deze besproken tijdens een vergadering van de commissie. De ethische toetsingscommissie let erop dat de belangen van de deelnemers voldoende zijn gewaarborgd. Zo moeten de betrokkenen voldoende op de hoogte zijn van hun rechten en plichten bij deelname, mag de belasting niet te hoog zijn en moeten de risico’s aanvaardbaar zijn. Ook moet er zorgvuldig worden omgegaan met verzamelde data. De ethische toetsingscommissie gaat niet over de vraag of het onderzoek wetenschappelijk of maatschappelijk nuttig is en beoordeelt ook niet of het onderzoek valide en betrouwbaar wordt uitgevoerd. De commissie kijkt alleen naar de belangen van de deelnemers.

Het reglement van de sectorale Ethische Toetsingscommissie vind je onder onder het kopje Downloads op deze pagina.

Agenda

De vergaderdata vind je onder Downloads op deze pagina.

Aanmelden

Wil je een studie aanmelden voor toetsing? Neem dan eerst contact op met de secretaris van de commissie. In de checklist voor aanvragers staan de belangrijkste voorwaarden waaraan de studie moet voldoen. Is aan die voorwaarden voldaan? Vul dan het aanvraagformulier in.

Informed Consent Documenten

De juridische grondslag voor onderzoek met mensen is vrijwel altijd geïnformeerde toestemming. Geïnformeerde toestemming is een cruciaal onderdeel van ethisch verantwoord onderzoek. Voorbeelden van informatiebrieven vind je hier; voorbeelden van toestemmingsverklaringen vind je hier.

Commissie

De Ethische commissie bestaat uit de volgende personen:

  • Dr. N. Wolters-Leermakers, voorzitter
  • Drs. N.M. Staal, secretaris
  • Dr. A.M. Boonstra, lid
  • Dr. B. Hakvoort, lid
  • Dr. B. de Hoog, lid
  • Dr. L. Ketelaar, lid
  • Dr. A. Scheper, lid

Contact

Heb je vragen over ethische toetsing? Neem dan contact op met de secretaris van de ethische toetsingscommissie via secretaris@deelkracht.nl.