Doel van het deelprogramma Doof / SH 18+

Het doel van het deelprogramma Doof / Slechthorend 18+ is de zorg zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de hulpvraag van vroegdove, plotsdove, laatdove en slechthorende volwassenen door:

  • Een overzicht te maken van wat professionals aan zorg en ondersteuning bieden.
  • De zorg van verschillende professionals beter op elkaar aan te laten sluiten.
  • Een begin te maken met het wetenschappelijk onderzoek.

Dat doen we in de zes projecten die je hieronder ziet.