DeelkrachtCommunicatiediagnostiek

Communicatiediagnostiek

Bekijk in NGT

Wat is communicatiediagnostiek?

Klik om te vergroten

Bij communicatiediagnostiek kijken we hoe iemand communiceert. Als iemand problemen met communiceren heeft, kijken we welke problemen dat zijn. En we kijken waarom iemand die problemen heeft. Is dat omdat iemand:

 1. niet of niet goed kan horen?
 2. een achterstand in zijn taalontwikkeling heeft en daardoor het Nederlands of de Nederlandse gebarentaal minder goed begrijpt?
 3. een taalstoornis heeft, zoals TOS?
 4. moeite heeft om te begrijpen wat iemand bedoelt en zelf ook minder goed begrepen wordt?
 5. verstandelijk beperkt is?

Of omdat iemand een combinatie van deze problemen heeft.

Communicatiediagnostiek helpt om sneller te zien wat het probleem is en wat daarvoor de beste behandeling is.

Waarom dit project?

In de zorg voor dove en slechthorende volwassenen zijn verschillende testen voor communicatiediagnostiek. Maar deze testen zijn:

 • ontwikkeld voor kinderen en jongeren. Die testen meten bijvoorbeeld wat een kind op een bepaalde leeftijd moet kunnen. Ze meten niet wat een volwassene moet kunnen;
 • niet geschikt voor dove en slechthorende volwassenen. De testen houden bijvoorbeeld te weinig rekening met verschillen in opleiding, taal of cultuur.

Veel professionals nemen deze testen daarom niet af. Voor de communicatiediagnostiek maken zij gebruik van de kennis en ervaring die zij hebben opgebouwd. Het gevolg daarvan is dat:

 • communicatiediagnostiek niet door alle professionals hetzelfde gedaan wordt;
 • er niet objectief gemeten wordt: ‘objectief meten’ betekent dat de uitkomst van de test niet afhangt van wie de test afneemt.
 • de communicatiediagnostiek vaak opnieuw gedaan wordt als iemand meerdere behandelaren heeft. Dit is vervelend en vermoeiend.

Doel

Het doel van dit project is dat:

 1. de communicatiediagnostiek overal op dezelfde manier gedaan wordt;
 2. er objectief gemeten wordt. Cliënten die binnen de auditieve sector worden doorverwezen naar een andere behandelaar, hoeven testen die zij al een keer gemaakt hebben, dan niet opnieuw te doen.

Aanpak

De behandelcoördinatorencommunicatiedeskundigen, taalkundigen en logopedisten van Kentalis, GGMD, De Gelderhorst en De Riethorst bespreken met elkaar welke testen ze gebruiken. Ze kijken daarbij naar wat goed werkt en wat niet zo goed werkt. Samen bepalen zij voor welke doelgroep, wanneer, welke test het beste gebruikt kan worden.

 

Resultaat

Aan het einde van dit project hebben we:

 • Een begrippenkader: een woordenlijst om belangrijke woorden uit te leggen en te weten welke woorden met elkaar te maken hebben. Dat voorkomt verwarring.
 • Bepaald welke testen het beste gebruikt kunnen worden voor het objectief meten van de taalvaardigheden en communicatievaardigheden bij dove en slechthorende volwassenen.
 • Beslisboom gemaakt zodat professionals in dezelfde situatie dezelfde keuzes maken. Er wordt een beslisboom gemaakt voor de doelgroep:
  • vroegdoven
  • plotsdoven en laatdoven
  • slechthorenden
  • migranten en nieuwkomers
 • Een training voor professionals ontwikkeld, zodat zij de beslisbomen op dezelfde manier begrijpen en de testen allemaal op dezelfde manier afnemen.

Verbinding met andere projecten

Tussen de projecten wordt samengewerkt. Bijvoorbeeld om een begrippenkader te maken dat overal gelijk is. Of om ervoor te zorgen dat processen goed op elkaar aansluiten. In het project ‘Communicatiediagnostiek’ wordt daarvoor samengewerkt met de projecten:

Contact

Heb je vragen over dit project? Stuur dan een e-mail naar Marieke van Heugten via ma.vanheugten@kentalis.nl.

Terug naar overzicht