In de projecten van Deelkracht werken we aan concrete resultaten die bijdragen aan een toegankelijke samenleving. Bijvoorbeeld een handreiking voor het gebruik van gebarentaal in de klas. Een training voor het omgaan met een taalontwikkelingsstoornis. Of afspraken die de overgang van speciaal naar gewoon onderwijs makkelijker maken. De producten die al klaar zijn, zie je hieronder.