DeelkrachtPsyWel Jong: website voor dove en slechthorende jongeren met psychische problemen

PsyWel Jong: website voor dove en slechthorende jongeren met psychische problemen

Soms zijn jongeren uit balans. Ook dove en slechthorende jongeren. Ze worstelen met allerlei problemen. Jongeren beseffen soms niet dat ze hulp nodig hebben. Of weten niet waar ze hulp kunnen zoeken. Jongeren krijgen daardoor vaak te laat de juiste hulp.

Logo PsyWel Jong

 

Website
Speciaal voor dove en slechthorende jongeren die (tijdelijk) niet lekker in hun vel zitten, ontwikkelde Deelkracht de nieuwe website PsyWel Jong. Op de nieuwe website vinden jongeren informatie, tips, adviezen en herkenbare ervaringsverhalen van jongeren zelf, over bijvoorbeeld de hulp die ze kregen. Jongeren kunnen er bovendien in 1 oogopslag vinden waar ze zelf terecht kunnen met hun hulpvraag.

Naar de website

 

Jongeren bereiken
We verspreiden de website via diverse sociale mediakanalen. Bekende dove influencers met veel volgers helpen mee de website onder de aandacht van jongeren te brengen. Ook via posters wordt de website onder de aandacht gebracht bij de jongeren. Bijvoorbeeld op audiologische centra, scholen voor dove en slechthorende leerlingen en in clubhuizen en andere organisaties waar dove en slechthorende jongeren komen.

Psychische problemen en doofheid of slechthorendheid
Dove en slechthorende kinderen en jongeren lopen een groter risico op psychische problemen dan hun horende leeftijdgenoten. Deze problemen vallen echter minder snel op. Dove en slechthorende kinderen krijgen daardoor vaak te laat of geen hulp. Hierdoor kunnen lichte psychische problemen uitgroeien tot een ernstige stoornis die moeilijker te behandelen is.

Om ervoor te zorgen dat dove en slechthorende kinderen en jongeren met psychische problemen op tijd de juiste hulp krijgen, zijn er – naast de website PsyWel Jong –  ook gratis digitale informatiepakketten beschikbaar voor:

Vragen?
Voor vragen of opmerkingen over deze e-voorlichting kan je mailen naar academie@kentalis.nl

* Waar hij/zijn staat, kan ook zij/haar gelezen worden.

Terug naar overzicht