DeelkrachtPsywel – Gratis voorlichting voor professionals: mijn slechthorende of dove leerling of cliënt in balans

Psywel – Gratis voorlichting voor professionals: mijn slechthorende of dove leerling of cliënt in balans

Psychische problemen komen bij kinderen en jongeren met een auditieve beperking anderhalf tot drie keer zo vaak voor als bij horende leeftijdgenoten. Deze problemen vallen echter minder snel op. Dove en slechthorende kinderen krijgen daardoor vaak te laat of geen hulp. Hierdoor kunnen lichte psychische problemen uitgroeien tot een ernstige stoornis die moeilijker te behandelen is.

Meisje in de wind met armen wijd, met rug naar water.

Het is dan ook extra belangrijk om hun ontwikkeling en welbevinden goed te volgen. Hoe eerder je een psychisch probleem signaleert, hoe eerder hulp kan starten. Als professional heb je hierin een belangrijke rol. Daarom hebben we een gratis digitale voorlichting ontwikkeld, speciaal voor professionals die werken met dove en slechthorende kinderen en jongeren. In deze gratis digitale voorlichting leer je wat jij kunt doen voor je leerling of cliënt.

Gratis module voor professionals

 

Wat levert het jou op?
Je krijgt inzicht in wat helpt bij het versterken van het welbevinden van jouw dove of slechthorende leerlingen of cliënten. Je krijgt handvatten hoe je hen kunt helpen hun kracht te vergroten en stress te verminderen. Je leert hoe je kunt signaleren en wat je kunt doen als je signalen ziet.

Hoeveel tijd kost het?
Het doornemen van de gehele module duurt ongeveer drie uur en er zijn geen kosten aan verbonden. De voorlichting bestaat uit een mix van filmpjes, theorie, verwerkingsopdrachten en vooral veel praktische tips.

Samen bespreken
Bij sommige onderdelen krijg je opdrachten voor je werksituatie, met het advies om in overleg te gaan met collega’s die ook deze voorlichting volgen. Op deze manier kun je situaties en ervaringen met elkaar bespreken.

Website Psywel Jong
Speciaal voor dove en slechthorende jongeren die (tijdelijk) niet lekker in hun vel zitten, ontwikkelde Deelkracht de nieuwe website PsyWel Jong. Op de nieuwe website vinden jongeren informatie, tips, adviezen en herkenbare ervaringsverhalen van jongeren zelf, over bijvoorbeeld de hulp die ze kregen. Jongeren kunnen er bovendien in 1 oogopslag vinden waar ze zelf terecht kunnen met hun hulpvraag.

Logo Psywel

Naar de website

 

 

Andere producten

Om ervoor te zorgen dat dove en slechthorende kinderen en jongeren met psychische problemen op tijd de juiste hulp krijgen, zijn er – naast deze interactieve poster voor verwijzers en de website voor jongeren –  ook gratis digitale informatiepakketten beschikbaar voor:

Vragen?
Vragen of opmerkingen over deze voorlichting kun je mailen naar academie@kentalis.nl. De voorlichting is gemaakt vanuit een samenwerking tussen professionals en ervaringsdeskundigen.

 

Terug naar overzicht