Koninklijke Kentalis, Koninklijke Auris Groep, Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK), Pento en Stichting Milo zijn de erkende expertiseorganisaties op het gebied van auditieve en communicatieve beperkingen. Onderzoekers en zorgprofessionals van deze en andere organisaties werken samen met ervaringsdeskundigen aan het ontwikkelen en inzetten van kennis voor een toegankelijke samenleving. Samen vormen wij het programma Deelkracht.

Pictogram van het naamgebaar van Deelkracht.

Het naamgebaar voor Deelkracht.

Deelkracht voert het door ZonMw erkende meerjarig deelsectorplan uit. In deelprogramma’s werken alle betrokkenen nauw samen aan één einddoel. Een samenleving die voor zintuigelijk gehandicapten net zo toegankelijk is als voor ieder ander.

Deelkracht is er voor mensen die doof of slechthorend zijn, mensen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS), met doofblindheid en met een communicatief meervoudige beperking (cmb). En natuurlijk voor iedereen die hier meer over wil weten.