Projecten

Voorlichting en Kennisoverdracht

Doel Er is een infrastructuur Voorlichting & Kennisoverdracht (V&K), met systematische registratie van V&K- producten naar doel en (werk)vorm. Activiteiten 2020 Voorlichting & Kennisoverdracht uitvoeren. Inventarisatie van huidige aanbod V&K…

Ga naar project

Persoonlijk Welbevinden Profiel

Doelen Er is binnen de woonzorg een (flexibel) Persoonlijk Welbevinden Profiel (PWP) dat fungeert als een ID die de persoon met CMB en zijn omgeving als kwaliteitsstandaard gebruiken in omgang…

Ga naar project

Werkzame elementen communicatieve behandeling

Doel Er is kennis over werkzame elementen met betrekking tot hoe communicatieve ondersteuning aan (jonge) kinderen met CMB vorm gegeven moet worden. Deze kennis kan hierna doorontwikkeld worden voor andere levensfasen….

Ga naar project

Dynamisch Assessment

Doelen Er is een praktijkgids met daarin richtlijnen DA-werkwijze, die zicht geeft op het leerpotentieel van de persoon metCMB en hoe behandelaars dit leerpotentieel kunnen ondersteunen en stimuleren. Er is…

Ga naar project

Minimale dataset CMB

Doel Er is een Minimale Dataset CMB waarbinnen op systematische en uniforme wijze gegevens over CMB verzameld en gedeeld worden, naar analogie van MDS-Verstandelijke beperking. Activiteiten 2020 Informatie over MDS-VB…

Ga naar project

Herkenning CMB

Doelen Er zijn vastgestelde criteria CMB, die bekend zijn bij potentiele verwijzers. Er is een signaleringslijst voor dagelijks begeleiders van mensen met CMB om auditieve en visuele beperkingenof taalontwikkelingsstoornissen te…

Ga naar project