Projecten

Cognitie en Gedrag

Doel: het verbeteren van de zorgprogramma’s voor dove en slechthorende kinderen. Goede zorg voor dove en slechthorende kinderen! Looptijd: 2020 – 2023 Sommige dove en slechthorende kinderen hebben wat extra…

Ga naar project

Communicatiecursussen leerlingen

Een pakket voor dove/slechthorende kinderen in de leeftijd van 8-10 jaar (groep 5/6). Voor kinderen die naar school gaan in het regulier onderwijs en hun omgeving.

Ga naar project

Inclusie

Doel: DSH kinderen en jongeren nemen samen met horende kinderen en jongeren deel aan activiteiten.

Ga naar project

Psywel Screening & Behandeling

Met regelmatige screening kunnen psychische problemen op tijd worden opgespoord en behandeld.

Ga naar project

Psywel publieksinformatie

Informatie voor ouders en voor iedereen die werkt met dove en slechthorende kinderen. Over wat zij kunnen zien en doen als het kind of de jongere uit balans is.

Ga naar project

Sportparticipatie

Informatiepakketten voor dove en slechthorende jongeren, ouders en sporttrainers/coaches om sportparticipatie te bevorderen.

Ga naar project

Voorlichting en Kennisoverdracht

We maken producten waardoor mensen in onze samenleving meer gaan weten over doofheid en slechthorendheid.

Ga naar project

Inclusie

In dit project gaan we een aantal lokale initiatieven voor de implementatie van het VN-verdrag ondersteunen. Daarbij zullen we aansluiten bij lopende initiatieven, waarbij ondersteund zal worden op basis van hun behoefte (DSH Ambassadeurs VN-verdrag, koplopergemeentes VNG).

Ga naar project

Communicatiecursussen leerlingen

Veel DSH kinderen en jongeren volgen regulier onderwijs en komen vooralsnog weinig met NGT en haar gebruikers in aanraking. Eén van de gevolgen hiervan is dat zij in toenemende mate moeite hebben om NGT of NmG tolken in het regulier onderwijs te volgen.

Ga naar project