Projecten

Voorlichting & kennisoverdracht

In dit project zullen we in samenwerking met ervaringsdeskundigen producten (door)ontwikkelen om de bekendheid over doofheid en slechthorendheid in de samenleving te vergroten.

Ga naar project

Sport

Sportstimulering van DSH jongeren die niet sporten en hun integratie in horende sportverenigingen.

Ga naar project

Inclusie

In dit project gaan we een aantal lokale initiatieven voor de implementatie van het VN-verdrag ondersteunen. Daarbij zullen we aansluiten bij lopende initiatieven, waarbij ondersteund zal worden op basis van hun behoefte (DSH Ambassadeurs VN-verdrag, koplopergemeentes VNG).

Ga naar project

Cognitie en Gedrag

Het doel van het programma ‘Cognitie en Gedrag’ is het ontwikkelen van een richtlijn voor de behandelprogramma’s op het gebied van sociaal communicatieve redzaamheid.

Ga naar project

Communicatiecursussen leerlingen

Veel DSH kinderen en jongeren volgen regulier onderwijs en komen vooralsnog weinig met NGT en haar gebruikers in aanraking. Eén van de gevolgen hiervan is dat zij in toenemende mate moeite hebben om NGT of NmG tolken in het regulier onderwijs te volgen.

Ga naar project

Psywel behandelprogramma

In dit project zullen we de behandeling van Psywel implementeren bij een aantal partner-organisaties (Viertaal, Vitus-Zuid en Auris). Daarnaast zal een inventarisatie uitgevoerd worden van Pyswel binnen Kentalis.

Ga naar project

Psywel publieksinformatie

Voorlichtingsproducten voor ouders/ verzorgers van dsh kinderen en jongeren om hen laagdrempelig en effectief te kunnen  informeren over de prevalentie, de oorzaken, het vaststellen en het behandelen van psychische klachten bij dsh kinderen en jongeren.

Ga naar project

Psywel Screening

Psywel omvat vroegtijdige opsporing in de vorm van screening en behandeling van lichte psychische problemen die samenhangen met de doof-of slechthorendheid.

Ga naar project