DeelkrachtDSH Beleving

DSH Beleving

De afgelopen jaren zijn binnen Deelkracht verschillende DSH belevingsproducten ontwikkeld: voor kinderen, professionals, gemeenten, ouders, familie en kennissen. In de workshops kunnen deelnemers doofheid/slechthorendheid beleven door oefeningen te doen en fragmenten te beluisteren. Deelnemers ervaren hoe bepaalde situaties kunnen zijn als je doof of slechthorend bent. De oefeningen zijn nu vooral gericht op het niet voldoende kunnen waarnemen van spraak of geluid. Er zijn nog te weinig oefeningen waarbij deelnemers ervaren hoe het is als er geen auditieve input is en iemand volledig visueel waarneemt

Looptijd 
2024

In de verschillende producten wordt de ‘parapluterm’ DSH gebruikt. Hiermee bedoelen we een enorm diverse groep dove en slechthorende kinderen, jongeren en volwassenen. Die allemaal op verschillende manieren horen en waarnemen. Want: hoe hoor je als je mild of ernstig slechthorend bent? En hoe neem je waar als je doof bent? Het zelf ervaren, maakt meer indruk dan een uitleg in woorden en leveren inzichten, bewustwording en meer begrip op. Dit zorgt ervoor dat deelnemers zelf actief gaan nadenken hoe ze hun communicatie af kunnen stemmen en toegankelijk kunnen maken voor dove of slechthorende kinderen, jongeren en volwassenen.

De oefeningen zijn nu vooral gericht op het niet voldoende kunnen waarnemen van spraak of geluid. Er zijn nog te weinig oefeningen waarbij deelnemers ervaren hoe het is als er geen auditieve input is en iemand volledig visueel waarneemt. In dit project willen we oefeningen ontwikkelen waarmee we alle dove en slechthorende mensen toekomen. Zoals de mensen die communiceren via gesproken taal én aan degenen die communiceren met gebarentaal, of een combinatie van gesproken- en gebarentaal.

Het delen van ervaringen door een ervaringsdeskundige professional zorgt ervoor dat deelnemers zich meer kunnen inleven in DSH personen en kan vooroordelen wegnemen. Daarom is het belangrijk dat een DSH beleving wordt gegeven door een ervaringsdeskundige en dat er voldoende ruimte is om in gesprek te gaan.

De huidige workshops ‘eindigen’ nu met door de deelnemers bedachte tips, die kunnen bijdragen aan goede afstemming in de communicatie met doven en slechthorenden. Het is echter belangrijk dat deelnemers ervaren dat die afstemming ook écht helpt, zodat hun beeld over de communicatie met DSH personen realistisch is.
Door oefeningen te ontwikkelen, waarbij deelnemers ervaren wat werkt, zullen de belevingsworkshops nóg meer bijdragen aan toegankelijke communicatie voor doven en slechthorenden.

De DSH belevingsproducten richten zich straks op de gehele doelgroep DSH kinderen, jongeren en volwassenen én hebben meer een focus op wat werkt in de communicatie.

Team

  • Margot Willemsen, docent/ontwikkelaar, junior onderzoeker, logopedist, Kentalis
  • Elisa Langen, ambulant begeleider, ervaringsdeskundige, ontwikkelaar, Kentalis
  • Paula van Egmond, teamleider Cursuscentrum, Auris

Contact
Elisa Langen, e.langen@kentalis.nl

Terug naar overzicht