Projecten

Wat hoor ik?

Het inzicht van ouders en professionals vergroten over gehoorverlies en het effect van hoorrevalidatie op de gesproken taalontwikkeling van D/SH kinderen.

Ga naar project

Transitie

In het project Transitie ontwikkelen we producten die ouders van dove en slechthorende kinderen helpen bij de overgang van zorg naar school.

Ga naar project

Toegankelijkheid ZG Zorg

Doel: De toegankelijkheid van het ZG zorgaanbod vergroten Activiteiten 2020: 1. Diversiteit in beeld: Zicht verkrijgen in diversiteit van de doelgroep op basis van monitordata 2. Aansluiten bij diversiteit: Huidige…

Ga naar project

Samen gebaren

Doel: Kennis en vaardigheden rondom gebaren (NGT en NmG) vergroten Activiteiten 2020: (Internationale) Inventarisatie van informatievoorzieningen rondom taalaanbod (NGT/NmG) jonge D/SH kinderen. (Door) ontwikkeling gebarenmodules voor reguliere kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en…

Ga naar project

Effectiviteit Elementen Vroegbehandeling

Doel Inzicht krijgen in de effectiviteit van elementen van vroegbehandeling aan D/SH kinderen Activiteiten 2020 1. Doorontwikkeling monitor (literatuuronderzoek, behoefteninventarisatie (professionals en ouders), vaststellen meetinstrumenten). 2. Generieke elementen: onderzoek naar…

Ga naar project

D/SH in Zicht; Voorspellers van ontwikkeling

Doel Identificeren van voorspellers die van invloed zijn op de ontwikkeling van D/SH kinderen. Activiteiten in 2020 Literatuuronderzoek naar voorspelers van ontwikkeling, behoeften-inventarisatie (professionals, ervaringsdeskundigen, dvo’s en ouders), kennis en…

Ga naar project