Projecten

Toegankelijkheid ZG Zorg

Doel: De toegankelijkheid van het ZG zorgaanbod vergroten Activiteiten 2020: 1. Diversiteit in beeld: Zicht verkrijgen in diversiteit van de doelgroep op basis van monitordata 2. Aansluiten bij diversiteit: Huidige…

Ga naar project

Transitie Zorg-Onderwijs

Doel: Optimale transitie van vroegbehandeling naar onderwijs Activiteiten 2020: Uitwisseling vroegbehandeling – onderwijs, best practices ophalen bij ouders, professionals, ambulante begeleiders, leerkrachten, inventariseren behoeften en wensen van ouders met betrekking…

Ga naar project

Wat hoor ik

Doel: Inzicht van ouders en professionals vergroten over gehoorverlies en het effect van hoorrevalidatie op de (gesproken) taalontwikkeling van D/SH kinderen. Activiteiten 2020: Kennis en ervaringen ophalen bij audiologen, professionals,…

Ga naar project

Samen gebaren

Doel: Kennis en vaardigheden rondom gebaren (NGT en NmG) vergroten Activiteiten 2020: (Internationale) Inventarisatie van informatievoorzieningen rondom taalaanbod (NGT/NmG) jonge D/SH kinderen. (Door) ontwikkeling gebarenmodules voor reguliere kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en…

Ga naar project

Effectiviteit Elementen Vroegbehandeling

Doel Inzicht krijgen in de effectiviteit van elementen van vroegbehandeling aan D/SH kinderen Activiteiten 2020 1. Doorontwikkeling monitor (literatuuronderzoek, behoefteninventarisatie (professionals en ouders), vaststellen meetinstrumenten). 2. Generieke elementen: onderzoek naar…

Ga naar project

D/SH in Zicht; Voorspellers van ontwikkeling

Doel Identificeren van voorspellers die van invloed zijn op de ontwikkeling van D/SH kinderen. Activiteiten in 2020 Literatuuronderzoek naar voorspelers van ontwikkeling, behoeften-inventarisatie (professionals, ervaringsdeskundigen, dvo’s en ouders), kennis en…

Ga naar project