Doof / SH 0-5 jaar

De focus van dit deelprogramma is het jonge dove en slechthorende kind. De 7 projecten richten zich op het in kaart brengen van de ontwikkeling van deze kinderen, het ontwikkelen van tools en producten om ouders en professionals handvaten te geven die de ontwikkeling ten goede komen. In 2021 werken we aan de onderstaande 7 projecten. Wat we wanneer doen zie je hieronder. Wil je meer weten of meedoen, kijk dan bij het project.

Bekijk projecten

Doof / SH 5-18 jaar

Bekijk projecten

Doof / SH 18+

Zorg voor dove en slechthorende volwassenen bestaat pas sinds de jaren 90 en is dus vrij nieuw. Daardoor is er nog weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar welke behandelingen en testen goed werken en waarom die goed werken. De zorg voor dove en slechthorende volwassenen heeft zich ontwikkeld door het opbouwen van kennis en ervaring in de praktijk. In dit deelprogramma zetten we een volgende stap om de zorg voor dove en slechthorende volwassenen verder te ontwikkelen. Daarvoor maken we gebruik van de kennis van professionals in de auditieve sector en van de kennis van ervaringsdeskundigen.

Bekijk projecten