Doel van het deelprogramma Doof / SH 18+

Het doel van het deelprogramma Doof / Slechthorend 18+ is de zorg zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de hulpvraag van vroegdove, plotsdovelaatdove en slechthorende volwassenen door:

  • Een overzicht te maken van wat professionals aan zorg en ondersteuning bieden.
  • De zorg van verschillende professionals beter op elkaar aan te laten sluiten.
  • Een begin te maken met het wetenschappelijk onderzoek.

Dat doen we in de projecten die je hieronder ziet.

Projecten

Informatiepunt DSH

We maken een toegankelijke website waar betrouwbare informatie over doof- en slechthorendheid voor verschillende gebruikers te vinden is.

Ga naar project

Sociale participatie

We onderzoeken of dove en slechthorende volwassenen meedoen in de samenleving en hoe zij dat doen.

Ga naar project

Identiteit, diversiteit en inclusie

Een onderzoek naar de identiteit van dove en slechthorende volwassenen, de diversiteit van deze groep en hun inclusie: binnen hun eigen groepen en in de samenleving.

Ga naar project

Omgaan met de beperking

Het doel van dit project is dat als iemand problemen heeft die te maken hebben met psychosociaal welbevinden, alle behandelaren de diagnose op dezelfde manier doen.

Ga naar project

Communicatiediagnostiek

Het doel van dit project is de communicatiediagnostiek overal op dezelfde manier te doen. En dat er objectief gemeten wordt, zodat cliënten de testen niet opnieuw hoeven te maken als zij een andere behandelaar krijgen.

Ga naar project

Onderdompeling

Het doel van dit project is dat horende mensen begrijpen wat er moet gebeuren om ervoor te zorgen dat doven en slechthorenden in Nederland overal en altijd mee kunnen doen.

Ga naar project

Crossing the Barriers: Taalgrenzen voor dove en slechthorende migranten en nieuwkomers

Het belangrijkste doel van dit project is om profielen te maken van volwassen migranten en nieuwkomers die doof of slechthorend zijn. In een profiel wordt een groep mensen omschreven die dezelfde kenmerken en dezelfde hulpvraag heeft.

Ga naar project

Afgeronde projecten (DSH)

Op deze pagina vind je de projecten die al zijn afgelopen, met de documenten en projectverslagen die daarbij horen.  

Ga naar project