Doel van het deelprogramma Doof / SH 18+

Het doel van het deelprogramma Doof / Slechthorend 18+ is de zorg zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de hulpvraag van vroegdove, plotsdovelaatdove en slechthorende volwassenen door:

  • Een overzicht te maken van wat professionals aan zorg en ondersteuning bieden.
  • De zorg van verschillende professionals beter op elkaar aan te laten sluiten.
  • Een begin te maken met het wetenschappelijk onderzoek.

Dat doen we in de projecten die je hieronder ziet.

Projecten

Beelden bij gehoorverlies

In korte videoportretten delen kinderen, jongeren en volwassenen die doof of slechthorend zijn hun verhaal.

Ga naar project

Meer informatie

In het deelprogramma Doof / Slechthorend 18+ gaan mensen die in de zorg voor doven en slechthorenden werken, met elkaar in gesprek. Hier vind je alle achtergrondinformatie.

Ga naar project
Klik om te vergroten

Sociaal-communicatieve redzaamheid

Het doel van dit project is afspraken te maken over wat we precies bedoelen met sociaal-communicatieve redzaamheid. En over welke behandeling in welke situatie het beste is.

Ga naar project

Omgaan met de beperking

Het doel van dit project is dat als iemand problemen heeft die te maken hebben met psychosociaal welbevinden, alle behandelaren de diagnose op dezelfde manier doen.

Ga naar project

Communicatiediagnostiek

Het doel van dit project is de communicatiediagnostiek overal op dezelfde manier te doen. En dat er objectief gemeten wordt, zodat cliënten de testen niet opnieuw hoeven te maken als zij een andere behandelaar krijgen.

Ga naar project

Advies

Het doel van dit project is uit te zoeken wat gemeenten kunnen doen om ervoor te zorgen dat doven en slechthorenden in Nederland altijd mee kunnen doen.

Ga naar project

Onderdompeling

Het doel van dit project is dat horende mensen begrijpen wat er moet gebeuren om ervoor te zorgen dat doven en slechthorenden in Nederland overal en altijd mee kunnen doen.

Ga naar project

Crossing the Barriers: Taalgrenzen voor dove en slechthorende migranten en nieuwkomers

Het belangrijkste doel van dit project is om profielen te maken van volwassen migranten en nieuwkomers die doof of slechthorend zijn. In een profiel wordt een groep mensen omschreven die dezelfde kenmerken en dezelfde hulpvraag heeft.

Ga naar project