Klik om te vergroten

Het project Taalgrenzen gaat over nieuwkomers die doof* of slechthorend zijn.

 • We brengen in kaart welke organisaties een nieuwkomer tegenkomt.
 • We onderzoeken welke situaties leiden tot hulpvragen bij volwassen nieuwkomers op het gebied van psychosociaal welbevinden en/of communicatie.
 • De zorg voor volwassen nieuwkomers wordt goed beschreven.
 • We verzamelen informatie van en voor professionals die werken met dove en slechthorende nieuwkomers van alle leeftijden.

* De groep doven bestaat uit vroegdoven, plotsdoven en laatdoven.

Doel

Het belangrijkste doel van dit project is het verbeteren van de zorg voor volwassen nieuwkomers die doof of slechthorend zijn. Zodat zij, waar ze ook aankloppen, goed geholpen worden. Een tweede doel van dit project is om de zorg, het onderwijs en de asielketen en de inburgeringsketen met elkaar te verbinden. Zodat het aanbod van deze drie partijen beter op elkaar aansluit en de samenwerking verbetert.

Voor wie?

De opbrengsten van het project Taalgrenzen zijn bedoeld voor verschillende professionals:

 • Mensen die in de zorg en het onderwijs werken, binnen en buiten de auditieve sector.
 • Mensen die werken in de asiel- en inburgeringsketen, zoals de IND, COA, Vluchtelingenwerk en gemeenten.

De opbrengsten van het project zijn ook bedoeld voor dove en slechthorende nieuwkomers. Want als organisaties beter samenwerken, worden zij beter geholpen.

Door wie?

GGMD, Kentalis en Dovenschap zijn samen het project Taalgrenzen gestart. Van GGMD en Kentalis werken behandelaren in de zorg, mee aan het project. Aan de activiteiten werken ook verschillende andere organisaties mee. De activiteiten van dit project worden gefinancierd door Deelkracht en door subsidie van Verbindend Vernieuwen, Kentalis International en het ministerie van Sociale Zaken.

Activiteiten

Het project Taalgrenzen is gestart met 4 onderdelen:

 1. Werkgroep Zorg (2019-2021)
 2. Netwerkanalyse (2020-2021)
 3. Interviews met dove en slechthorende nieuwkomers (2021-2022)
 4. Ontwikkeling Kenniskoffer (2020-2022)

Hier zijn later 3 onderdelen bij gekomen:

 1. (Inter)nationaal kennisevenement (november 2021 – 2022)
 2. Inventarisatie van het aantal dove en slechthorende nieuwkomers in het onderwijs van Kentalis (2020-2021)
 3. Traject rondom inburgering (2020-2022)

Achtergrond bij dit project

Lees meer over de aanleiding en de doelgroep van het project Taalgrenzen.

Terug naar overzicht