Klik om te vergroten

Doel
We onderzoeken hoe groot het probleem in het onderwijs is. Hoe groot is de groep dove en slechthorende nieuwkomers in het onderwijs? Kunnen de leerlingen meekomen op school?

Aanpak
In 2018 is het onderzoek Onderwijs aan dove en slechthorende nieuwkomers gedaan. In 2020 is in vervolg hierop, opnieuw onderzoek gedaan naar deze nieuwkomers. Daarin is gekeken naar:

 • Hoeveel dove en slechthorende nieuwkomers volgen onderwijs bij Kentalis in het schooljaar 2019/2020?
 • Hoe goed doet deze groep het op school vergeleken met hun klasgenoten?

Onderwerpen
In het onderzoek over het schooljaar 2019/2020 is eerst de vraag gesteld: hoe goed doen deze kinderen het op school? Dus hoe goed doen ze het in het algemeen. Daarna is deze vraag nog een keer gesteld voor alleen:

 • Begrijpend lezen
 • Technisch lezen
 • Rekenen
 • Spelling
 • WereldoriĆ«ntatie
 • Sociaal-emotioneel
 • Sport en spel
 • Schoolse vaardigheden

Status
Deze activiteit is afgerond.

Conclusie
Er moet een apart onderwijsarrangement komen voor de nieuwkomers. Een onderwijsarrangement is een bijzondere manier waarop het onderwijs gefinancierd wordt. De school heeft dat extra geld bijvoorbeeld nodig om de leerlingen meer ondersteuning te kunnen bieden.

Eindproduct
Het verslag Inventarisatie DSH Nieuwkomers 2020 Kentalis Onderwijs.

Vervolg
Het verslag wordt besproken in de Programmalijn Overleg Onderwijs (PLO) van Kentalis. Aan dit overleg nemen deel:

 • leerkrachten
 • intern begeleiders
 • orthopedagogen
 • afdelingsdirecteuren

Zij bespreken de conclusies van het onderzoek. Zij bespreken ook oplossingen voor de problemen die dove en slechthorende nieuwkomers en hun leraren ervaren.

Uitvoerende partijen
Deze activiteit wordt uitgevoerd door Kentalis.

Contact

Heb je vragen over dit deelproject? Stuur dan een e-mail naar Peia Prawiro-Atmodjo van Kentalis.

Terug naar overzicht