Beelden bij gehoorverlies

Gehoorverlies kan grote invloed hebben op je leven. Deze is voor iedereen verschillend. In 'Beelden bij gehoorverlies delen kinderen, jongeren en volwassenen hun verhaal. Zij maken eigen keuzes om op een prettige manier deel te nemen aan de samenleving.

Eva

Eva heeft het EVA-syndroom. Bij drukverschil, zoals bij een klap op haar hoofd, loopt zij het risico haar gehoor te verliezen.

Bekijk video

Boris

Boris is doof geboren en opgegroeid in een horende familie. Hij communiceert het liefst in gebarentaal.

Bekijk video

Olivier

Olivier heeft auditieve neuropathie. Daardoor hoort hij soms wel en soms niet. Met hoortoestellen en gebarentaal kwam zijn spraak-taalontwikkeling op gang. Voortdurend zoekt het gezin naar manieren om de communicatie zo toegankelijk mogelijk te maken.

Bekijk video

Projecten Doof / Slechthorend

Wil je graag meer weten over wat we doen binnen het deelprogramma D/SH? Deelkracht bestaat uit verschillende projecten waarin we onderzoek doen naar en producten ontwikkelen voor mensen die doof of slechthorend zijn en de mensen in hun omgeving.