DeelkrachtTaalgrenzen – Kenniskoffer

Taalgrenzen – Kenniskoffer

Bekijk in NGT

Klik om te vergroten

Waarom dit project

De zorg voor volwassen nieuwkomers die doof of slechthorend zijn, moet verbeteren. Zij hebben vaak psychische problemen en problemen in de communicatie. Sommige dove en slechthorende nieuwkomers zijn door hun cultuur ook niet gewend om gebruik te maken van de zorg. Met het project Taalgrenzen willen we de zorg voor dove en slechthorende nieuwkomers verbeteren. Daarnaast willen we de zorg, het onderwijs en de asielketen en inburgeringsketen met elkaar verbinden. Zodat het aanbod van deze drie partijen beter op elkaar aansluit en de samenwerking verbetert.

Bij Crossing the Barriers vind je alle informatie over het project Taalgrenzen en de verschillende activiteiten die daarin gedaan zijn.

Kenniskoffer

De Kenniskoffer is een van de activiteiten van het project Taalgrenzen. nieuwkomers krijgen namelijk veel informatie. Het is belangrijk dat alle professionals in de asiel- en inburgeringsketen, het onderwijs en de zorg, dezelfde informatie geven. En dat professionals de informatie die eerder is gegeven herhalen, op de momenten die voor de nieuwkomer belangrijk zijn.

Doel

Het doel van de Kenniskoffer is om alle informatie te verzamelen over diensten voor dove en slechthorende nieuwkomers. De website is toegespitst op professionals in het onderwijs, de zorg en de asiel- en inburgeringsketen.

Resultaat

Een online naslagwerk voor

Zorg Onderwijs Asielinburgering

Verbinding met andere projecten

In het project Taalgrenzen wordt samengewerkt met de projecten:

In deze projecten worden de hulpvraag en zorgbehoefte van nieuwkomers meegenomen.

Contact

Heb je vragen over dit deelproject? Stuur dan een e-mail naar Margot Willemsen via m.willemsen@kentalis.nl.

 

Terug naar overzicht