Klik om te vergroten

Het doel van de netwerkanalyse is te onderzoeken hoe de asiel- en inburgeringsketen omgaat met dove en slechthorende migranten.

Netwerkanalyse

Aanpak
Er zijn interviews gedaan met verschillende organisaties in de asiel- en inburgeringsketen. De interviews zijn daarna onderzocht.

Onderwerpen
Tijdens de interviews zijn alle organisaties gevraagd naar hun kennis over doof- en slechthorendheid. Ook is gevraagd is of zij daar meer over zouden willen weten. En zo ja, waar zij meer over zouden willen weten.

Bij de asielketen is verder vooral gevraagd naar hoe ze met dove en slechthorende migranten omgaan. Hoe wordt bijvoorbeeld met de migranten gecommuniceerd? Hoe krijgen zij informatie?

Bij de inburgeringsketen is gevraagd naar de problemen die ze ervaren als ze contact hebben met migranten die auditief beperkt zijn. Ook zijn vragen gesteld over de hulpvragen van dove en slechthorende migranten:

  • Hebben zij hulpvragen?
  • Welke hulpvragen zijn dat?
  • Waar worden zij naar doorverwezen?

Vervolg
We werken met verschillende partijen samen om:

  • Het aanbod van de inburgeringsketen aan te passen. Met als doel dat het aanbod beter past bij wat auditief beperkte migranten nodig hebben. Bijvoorbeeld: meer plaatjes gebruiken in de communicatie
  • Ervoor te zorgen dat dove en slechthorende migranten met een hulpvraag naar de juiste aanbieder van zorg gestuurd worden

Tijdens de interviews vroegen mensen uit de asiel- en inburgeringsketen naar kennis en informatie over doof of slechthorend zijn. In de Kenniskoffer proberen we veel van deze vragen te beantwoorden.

Uitvoerende partijen
Dit deelproject is uitgevoerd door Kentalis.

Contact

Heb je vragen over dit deelproject?

Stuur dan een e-mail naar Peia Prawiro-Atmodjo – Puts of Lisa Hinderks van Kentalis.

Terug naar overzicht