Klik om te vergroten

Doel
Dove en slechthorende nieuwkomers hebben bij het inburgeren een andere aanpak nodig dan horende nieuwkomers. Het doel van deze activiteit is dat gemeenten weten wat zij anders moeten doen voor dove en slechthorende nieuwkomers.

Aanpak
Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet inburgering in. Gemeenten worden dan verantwoordelijk voor het inburgeren van nieuwkomers. Gemeenten moeten zich daarop voorbereiden. Kentalis, Visio* en het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) hebben daarom in oktober 2020 een bijeenkomst georganiseerd voor gemeenten. Ook andere belangrijke partijen waren daarbij. Zoals COA, Pharos en Vluchtelingenwerk.
* Visio is een organisatie voor blinde en slechtziende mensen.

Onderwerpen
Onderwerpen die tijdens de bijeenkomst zijn besproken, zijn:

  • Het aanbod voor dove, slechthorende, blinde of slechtziende nieuwkomers moet aangepast worden. Wat heeft de gemeente daarvoor nodig?
  • Wat is er in de gemeente al aan kennis, vaardigheden, aanbod en goede voorbeelden?
  • Wat moet er in de gemeente als eerste gedaan worden? En wie moeten daarbij betrokken worden?

Resultaat
De resultaten van de bijeenkomst lees je in het online boekje Inburgering van dove en blinde statushouders.

Vervolg
Aan de Tweede Kamer wordt gecommuniceerd wat de conclusie is van de bijeenkomst in oktober 2020. Op dit moment zijn er gesprekken met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) om verdere afspraken te maken over het aanbod voor inburgering van dove nieuwkomers.

Uitvoerende partijen
Deze activiteit wordt uitgevoerd door Kentalis, Visio en KIS.

Contact

Heb je vragen over dit deelproject? Stuur dan een e-mail naar Marjan de Gruijter van het Verwey-Jonker Instituut.

Terug naar overzicht