Klik om te vergroten

Aanleiding

We schatten dat tussen 2013 en 2018 ongeveer 5000 dove en slechthorende asielzoekers in Nederland zijn komen wonen. We denken dat van die groep ongeveer 100 tot 175 asielzoekers vroegdoof zijn.

We denken dat de kans op psychische problemen bij dove en slechthorende vluchtelingen veel groter is dan bij:

  • horende vluchtelingen;
  • horende, dove en slechthorende migranten;
  • bij dove en slechthorende Nederlanders.

Een deel van de dove en slechthorende vluchtelingen heeft ook zeer ernstige problemen in de communicatie. Dit weten we van vluchtelingen die zorg krijgen bij GGMD en Kentalis.

We onderzoeken ook wat de invloed van iemands cultuur is. In andere culturen gaan mensen soms anders om met doofheid, slechthorendheid en zorg. Daardoor kunnen dove en slechthorende vluchtelingen bijvoorbeeld niet gewend zijn om gebruik te maken van de zorg.

Doelgroep vergroot
Bij de start van het project hebben we de groep waar we onderzoek naar doen, omschreven als: dove en slechthorende ‘vluchtelingen’. Vluchtelingen hebben de asielprocedure in Nederland doorlopen. Zij hebben een verblijfsvergunning gekregen.

Later in het project merkten we dat het woord ‘vluchtelingen’ niet het goede woord was voor de groep die we onderzoeken. De groep die we onderzoeken is groter dan alleen dove en slechthorende vluchtelingen. In het project Taalgrenzen gaat het om volwassenen die:

– doof of slechthorend zijn;
– niet in Nederland geboren zijn;
– een andere taal dan het Nederlands spreken of een andere gebarentaal dan de Nederlandse Gebarentaal (NGT);
– een zorgvraag kunnen hebben.

Het hebben van een andere taal kan bij deze groep voor veel problemen zorgen. Het Nederlands en de Nederlandse Gebarentaal (NGT), maar ook de Nederlandse cultuur en de dovencultuur is voor hen nieuw. Daarom is ervoor gekozen de doelgroep te omschrijven met het woord ‘nieuwkomers’.

TOS

Het project Taalgrenzen gaat niet over nieuwkomers met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). We weten dat er vragen zijn over TOS en NT2 (Nederlands als tweede taal). Om dit te kunnen onderzoeken, moet nog een opdrachtgever gezocht worden. Ben je een professional in de zorg of het onderwijs en heb je vragen over nieuwkomers en TOS? Stuur dan een e-mail naar Mirjam Blumenthal van Kentalis. Zij weet veel over NT2 en meertaligheid.

Terug naar overzicht