Doel

Het doel van deze activiteit is dat alle behandelaren in de auditieve sector weten wat ze moeten doen als ze contact hebben met een dove of slechthorende nieuwkomer.

Klik om te vergroten

Aanpak

We onderzoeken of dove en slechthorende nieuwkomers in de zorg, van begin tot eind hetzelfde nodig hebben als dove en slechthorende Nederlanders. Dus vanaf het eerste gesprek om de hulpvraag duidelijk te krijgen tot het einde van de behandeling. En als ze andere dingen nodig hebben, wat er moet worden veranderd of ontwikkeld.

Onderwerpen

Bij het eerste gesprek, de intake, kijken we bijvoorbeeld of de communicatiecheck bruikbaar is voor dove en slechthorende nieuwkomers. Met de communicatiecheck wordt bepaald hoe het beste gecommuniceerd kan worden: met gebaren, met plaatjes enz.

Tijdens de behandeling kijken we wat nieuwkomers nodig hebben op het gebied van communicatie, psychosociaal welbevinden en sociaal-communicatieve vaardigheden. In andere woorden: Welke problemen in de communicatie ervaren dove en slechthorende nieuwkomers? Gaat het goed met de dove en slechthorende nieuwkomers? En als het niet goed gaat, is dat dan een gevolg van de doofheid of slechthorendheid of van iets anders?

Vervolg

In de Kenniskoffer komt te staan welke behandelaren zorg voor dove en slechthorende nieuwkomers bieden. En waar die behandelaren werken.

 

Uitvoerende partijen

Deze activiteit wordt uitgevoerd door professionals van GGMD en Kentalis:

  • Communicatietrainers/NGT-docenten.
  • Behandelaren die dove en slechthorende mensen helpen bij psychosociaal welbevinden en sociaal-communicatief functioneren.

 

Contact

Heb je vragen over deze activiteit? Stuur dan een e-mail naar Peia Prawiro-Atmodjo – Puts  van Kentalis.

Terug naar overzicht