DeelkrachtIdentiteit, diversiteit en inclusie

Identiteit, diversiteit en inclusie

Bij de identiteit van dove en slechthorende volwassenen gaat het vaak alleen over de hoorstatus, maar identiteit heeft met veel meer te maken. Bijvoorbeeld je geslacht, je huidskleur, je seksuele voorkeur en nog veel meer. Dit zijn diversiteitsfactoren. Al die factoren samen maken wie jij bent.

Looptijd
2023 t/m 2026

De groep dove en slechthorende volwassenen is heel divers, bijvoorbeeld doof en Nederlands-Marokkaans of slechthorend en lhbtiqa+. Helaas is het ook zo dat mensen gediscrimineerd worden vanwege bepaalde identiteitskenmerken. Wij willen onderzoeken hoe divers de doelgroep dove en slechthorende volwassenen is. We willen ook onderzoeken hoe zij hun identiteit beleven en wat dit betekent voor hun maatschappelijke inclusie.

We gaan twee dingen doen. Eerst gaan we een online vragenlijst uitzetten voor dove en slechthorende volwassenen in Nederland. Daarin staan vragen over doof of slechthorend zijn. Er staan ook vragen in over andere aspecten van identiteit, zoals etniciteit, gender en seksuele voorkeur. Zo willen we zien welke verschillende identiteiten dove en slechthorende volwassenen hebben. Ook willen we weten hoe dove en slechthorende volwassenen denken over diversiteit en inclusie. Ten tweede gaan we interviews afnemen bij volwassenen die verschillende aspecten van identiteit hebben. Bijvoorbeeld mensen die doof of slechthorend zijn en die niet wit zijn. Of volwassenen die doof of slechthorend zijn en die lhbtiqa+ zijn. We willen weten wat hun ervaringen zijn. Ook willen we weten of zij overal in de samenleving erbij horen.

Het projectteam bestaat uit dove, slechthorende en horende mensen. Zij zijn onderzoekers, mensen die werken in de zorg en ervaringsdeskundigen. We verspreiden de vragenlijst binnen de organisaties van Deelkracht. Ook verspreiden we de vragenlijst onder organisaties in de samenleving.

We verwachten dat we meer gaan weten over de diversiteit en inclusie bij dove en slechthorende volwassenen. De interviews gaan ons helpen om te begrijpen wat dove en slechthorende volwassenen met verschillende identiteitsaspecten ervaren. Hoe is hun identiteit opgebouwd? Waar voelen zij zich geaccepteerd? We denken dat we dan meer weten over hun ervaringen in de samenleving. Ook weten we dan meer over hun ervaringen met andere doven en slechthorenden. Hier is nog weinig onderzoek naar gedaan dus we weten er nog te weinig van.

Team

  • Corrie Tijsseling, projectleider, senior onderzoeker en ervaringsdeskundige
  • Clara Stuij, onderzoeker en ervaringsdeskundige
  • Julia Waanders, onderzoeker
  • Nimco Hersi, adviseur: ervaringsdeskundig en onderwijsprofessional
  • Martijn Kamphuis, adviseur: ervaringsdeskundig en onderwijsprofessional

Contact
Corrie Tijsseling, c.tijsseling@kentalis.nl

Terug naar overzicht