Bekijk in NGT

Wat is psychosociaal welbevinden?

Klik om te vergroten

Hoe je omgaat met de mensen om je heen, en hoe zij met jou omgaan, heeft invloed op hoe het met je gaat. In andere woorden: het bepaalt je psychosociaal welbevinden. Bij dove of slechthorende volwassenen gaat het bij psychosociaal welbevinden ook om vragen als:

 • Hoe ga je om met je beperking?
 • Welke invloed heeft het doof of slechthorend zijn op hoe je met anderen omgaat? En op hoe zij met jou omgaan?

Waarom dit project?

Welke zorg dove en slechthorende volwassenen krijgen als zij moeite hebben met het omgaan met hun beperking, hangt af van:

 • wat voor klachten iemand heeft;
 • hoe ernstig die klachten zijn.

Om te bepalen wat voor iemand de beste zorg is, is een diagnose nodig. Een diagnose geeft aan:

 • wat precies het probleem is;
 • welke vorm van zorg het beste is.

Er zijn drie vormen van zorg die iemand kan krijgen:

 1. Ondersteuning/begeleiding, bijvoorbeeld bij het lezen van brieven: deze zorg wordt betaald vanuit de gemeente via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
 2. Hulp bij milde psychische klachten: deze zorg wordt betaald door de zorgverzekeraar via de Zorgverzekeringswet (Zvw).
 3. Hulp bij ernstige psychische klachten: deze zorg wordt betaald door de zorgverzekeraar via de specialistische geestelijke gezondheidszorg (s-GGZ).

Omdat deze drie vormen van zorg voor een deel overlappen, is het vaak moeilijk om aan te geven welke vorm van zorg het beste is.

Doel
Het doel van dit project is dat als iemand problemen heeft die te maken hebben met psychosociaal welbevinden, alle behandelaren de diagnose op dezelfde manier doen. Zodat:

 • duidelijk is wanneer en waarom iemand een bepaalde vorm van zorg krijgt;
 • het niet uitmaakt van welke behandelaar iemand de diagnose of de behandeling krijgt.

Aanpak
Professionals van GGMD en Kentalis bespreken samen:

 • Hoe de zorg voor het verbeteren van het psychosociaal welbevinden nu is georganiseerd: wie doet wat en waar?
 • Welke testen nu worden gebruikt voor de diagnose en tijdens de behandeling.

Het doel daarvan is een beslisboom te maken, zodat:

 • behandelaren na de diagnose in dezelfde situatie dezelfde keuzes maken;
 • duidelijk is wanneer en waarom een bepaald probleem om een bepaalde vorm van zorg vraagt: Wmo, Zvw of s-GGZ.

Resultaat
Aan het einde van dit project hebben we:

 • Een document waarin de samenwerking staat beschreven. Hierin staat hoe bij GGMD en Kentalis de zorg voor het leren omgaan met de beperking is georganiseerd. Door de processen naast elkaar te zetten, kunnen behandelaren snel zien waar ze kunnen samenwerken. Bijvoorbeeld:
  – waar dezelfde testen gebruikt kunnen worden
  – waar je naar kan doorverwijzen als er een wachtlijst is
  – waar je naar kan doorverwijzen als je bepaalde kennis of kunde zoekt
 • Een overzicht van alle behandelingen en materialen die nu gebruikt worden voor het leren omgaan met de beperking. Daarbij wordt ook gekeken naar de kwaliteit van het materiaal en naar wat er nog mist.
 • Een beslisboom zodat behandelaren in dezelfde situatie dezelfde keuzes maken. En om te bepalen wat de beste vorm van zorg is: Wmo, Zvw of s-GGZ.
 • Een begrippenkader: een woordenlijst om belangrijke woorden uit te leggen en te weten welke woorden met elkaar te maken hebben. Dat voorkomt verwarring.

Verbinding met andere projecten
Tussen de projecten wordt samengewerkt. Bijvoorbeeld om een begrippenkader te maken dat overal gelijk is. Of om ervoor te zorgen dat processen goed op elkaar aansluiten. In het project ‘Omgaan met de beperking’ wordt daarvoor samengewerkt met de projecten:

Contact

Heb je vragen over dit project, stuur dan een e-mail naar Marieke van Heugten via ma.vanheugten@kentalis.nl.

Terug naar overzicht