DeelkrachtSociaal-communicatieve redzaamheid

Sociaal-communicatieve redzaamheid

Bekijk in NGT

Wat is sociaal-communicatieve redzaamheid?

Klik om te vergroten

Sociaal-communicatieve redzaamheid gaat over begrijpen wat iemand je duidelijk wil maken, en over zelf begrepen worden. Het gaat daarbij zowel over taal als over gedrag.

Waarom dit project?
Er zijn weinig behandelingen die zich speciaal richten op het verbeteren van de sociaal-communicatieve redzaamheid van dove en slechthorende volwassenen. De aanpak verschilt daardoor per zorgaanbieder en per behandelaar, met als gevolg dat:

 • Behandelaren van elkaar niet weten wat ze doen.
 • Behandelingen op verschillende manieren worden gebruikt. We weten daardoor niet welke behandelingen goed werken en waarom die goed werken.

Doel
Het doel van dit project is om afspraken te maken over:

 • Wat we precies bedoelen met sociaal-communicatieve redzaamheid.
 • Welke behandeling in welke situatie het beste is.

Omdat dit verschilt voor vroegdove, laatdove, plotsdove, slechthorende volwassenen en nieuwkomers, worden hier per doelgroep aparte afspraken over gemaakt.

Aanpak
De behandelcoördinatoren en communicatiedeskundigen van GGMD en Kentalis, maken een overzicht van:

 • hoe iedereen werkt (welke keuzes worden gemaakt in het proces);
 • welke materialen gebruikt worden;
 • welke behandelingen iedereen gebruikt.

Om de zorg verder te verbeteren, maken zij ook afspraken over:

 • Wat vinden we kwaliteit? Wanneer is iets goed genoeg?
 • Wat is een goed zorgaanbod? Waarom en voor wie is dit een goed zorgaanbod?

Om dit te bepalen, kijken zij bij verschillende cliënten naar het proces van diagnose, behandeling en afronding. Omdat dan duidelijk wordt:

 • bij welke diagnose voor welke behandeling is gekozen;
 • wat het resultaat van die behandeling is.

Resultaat
Aan het einde van dit project hebben we:

 • Afspraken gemaakt over wat we bedoelen met sociaal-communicatieve redzaamheid.
 • Een begrippenkader: een woordenlijst om belangrijke woorden uit te leggen en te weten welke woorden met elkaar te maken hebben. Dat voorkomt verwarring.
 • Een werkwijze, zodat alle professionals in het proces van diagnose, behandeling en afronding, dezelfde keuzes maken.
 • Per zorgaanbieder een overzicht van de behandelingen die daar gegeven worden.

Verbinding met andere projecten
Tussen de projecten wordt samengewerkt. Bijvoorbeeld om een begrippenkader te maken dat overal gelijk is. Of om ervoor te zorgen dat processen goed op elkaar aansluiten. In het project ‘Sociaal-communicatieve redzaamheid’ wordt daarvoor samengewerkt met de projecten:

Contact

Heb je vragen over dit project?
Stuur dan een e-mail naar Marieke van Heugten via ma.van heugten@kentalis.nl.

Terug naar overzicht