DeelkrachtSociale participatie

Sociale participatie

We doen onderzoek naar de sociale participatie van dove en slechthorende volwassenen. Kunnen ze meedoen in de samenleving? Hoe goed kunnen ze meedoen in sociale situaties? Denk bijvoorbeeld aan meedoen in clubs en verenigingen, of met familie en vrienden. Dit noemen we sociale participatie.

We nemen vaak aan dat dove en slechthorende volwassenen moeite hebben met sociale participatie, maar daar zijn geen cijfers over. Wat is geslaagde of problematische sociale participatie? Hoe ziet sociale participatie eruit bij dove en slechthorende volwassenen?

Looptijd
2023 t/m 2026

Dove en slechthorende volwassenen kunnen problemen hebben om mee te doen in de samenleving. Daar kunnen verschillende oorzaken voor zijn, zoals communicatieproblemen.  Een andere oorzaak kan zijn dat iemands omgeving onvoldoende rekening houdt met mensen die niet (goed) kunnen horen en verstaan. Sommige dove en slechthorende volwassenen vragen om hulp maar anderen niet. Er zijn geen cijfers over de sociale participatie van alle dove en slechthorende volwassenen. We weten ook niet wanneer het wel lukt om mee te doen en wanneer niet. En we weten niet wie bepaalt wanneer meedoen goed lukt of niet.

 We gaan twee dingen doen. Eerst gaan we de landelijke cijfers over sociale participatie onderzoeken. We willen weten of dove en slechthorende volwassenen evenveel meedoen aan de samenleving in vergelijking met de Nederlandse bevolking. Daarna zetten we een online vragenlijst uit voor dove en slechthorende volwassenen. Daarin staan vragen over meedoen op sociaal gebied, zoals omgaan met vrienden en familie. Ook staan er vragen in over meedoen op maatschappelijk gebied, zoals sport en vrijwilligerswerk. En er staan vragen in over meedoen op politiek gebied, zoals stemmen bij de verkiezingen.

Het projectteam bestaat uit dove, slechthorende en horende mensen. Zij zijn onderzoekers, mensen die werken in de zorg en ervaringsdeskundigen. We verspreiden de vragenlijst binnen de organisaties van Deelkracht. Ook verspreiden we de vragenlijst onder organisaties in de samenleving.

We hopen te weten te komen of dove en slechthorende mensen goed kunnen meedoen in de samenleving of niet. Tegen welke problemen lopen zij aan? Hoe denken dove en slechthorenden zelf over sociale participatie? Het is belangrijk om dit te onderzoeken omdat het invloed heeft op het psychisch welzijn. Mensen die niet goed mee kunnen doen zijn vaker eenzaam of depressief. Ze vinden het misschien moeilijk om hulp te vragen. Dit onderzoek helpt om te begrijpen welke factoren helpend of remmend zijn bij sociale participatie. Met die kennis kan de zorg aan dove en slechthorende volwassenen verbeterd worden.

Team

  • Corrie Tijsseling, projectleider, senior onderzoeker en ervaringsdeskundige
  • Clara Stuij, onderzoeker en ervaringsdeskundige
  • Julia Waanders, onderzoeker

Contact
Corrie Tijsseling, c.tijsseling@kentalis.nl

 

Terug naar overzicht