Inzicht in de effectiviteit van interventies die gebruikt worden in de vroegbehandeling.

Hoe goed werken interventies in de vroegbehandeling?

Looptijd: 2020 – 2023

Klik om te vergroten

Er worden veel verschillende interventies gebruikt in de vroegbehandeling. Deze interventies zijn bedoeld om de ontwikkeling van dove en slechthorende kinderen te stimuleren.

In dit project brengen we in kaart welke interventies er allemaal gebruikt worden bij de verschillende zorgorganisaties in Nederland. Ook vragen we aan ouders en professionals of zij behoefte hebben aan interventies die nu voor hen niet beschikbaar zijn.

Tot slot onderzoeken we of een interventie goed werkt. Interventies worden ontwikkeld vanuit wetenschappelijke kennis. Toch weten we dan nog niet zeker of zo’n interventie wel echt werkt. Daar is onderzoek voor nodig. In dit project onderzoeken we of de Taal voor ToM oudercursus werkt. Het doel van deze cursus is dat ouders bijvoorbeeld meer emoties gaan benoemen als zij met hun kind praten. We meten of ouders die de cursus doen inderdaad op een andere manier gaan praten tegen hun kind. We meten dit ook bij ouders die de cursus niet doen. We kunnen dan zien of de twee groepen ouders verschillen. Zo weten we of de cursus helpt.

Als de cursus goed werkt, is de volgende stap om de cursus een vaste plek te geven bij alle zorgorganisaties in Nederland. De uitkomsten van het onderzoek zullen verschijnen in een internationaal tijdschrift.

Team

  • Nadine de Rue, Projectleider / onderzoeker – Kentalis
  • Lizet Ketelaar, Projectleider / onderzoeker – NSDSK
  • Eva de Boer, Onderzoeker – NSDSK
  • Evelien Dirks, Deelprogrammaleider DSH 0-5 – NSDSK
  • Belinda van der Aa, Onderzoeker – Auris
  • Inge Doorn, doelgroep vertegenwoordiger – FODOK

Contact

Terug naar overzicht