Het in kaart brengen van de werkzame elementen van de groepsbehandeling voor D/SH kinderen in de leeftijd van 0-5 jaar.

Wat werkt op de D/SH behandelgroep

Looptijd: 2020 – 2024

Klik om te vergroten

Wanneer D/SH kinderen ongeveer anderhalf jaar tot vier jaar oud zijn, kunnen ze naar een behandelgroep. Op deze groep leren de kinderen van elkaar en komen ze in contact met andere kinderen die net als zij gehoorverlies hebben.

Ontwikkeling van taal, emoties, spel, identiteit en de omgang met anderen staan centraal tijdens de groepsbehandeling. Er wordt spelenderwijs aan de taalontwikkeling van de kinderen gewerkt. Hierbij is veel aandacht voor logopedie, zowel op de groep als individueel.

Er is nog niet veel bekend over hoe goed groepsbehandeling werkt voor kinderen die doof of slechthorend zijn. Wel lijkt het erop dat onderdelen van de behandeling goed zijn voor de taalontwikkeling en de  sociaal-emotionele ontwikkeling. Het doel van het project ‘Effectiviteit Behandelgroepen’ is om te ontdekken welke onderdelen of kenmerken van groepsbehandeling goed werken. Hierbij richten we ons in eerste instantie op wat goed werkt voor de taalontwikkeling en communicatie. Hiervoor onderzoeken we wat er wordt gedaan op alle D/SH behandelgroepen in Nederland. Ook gaan we na wat er in de wetenschap al bekend is over welke onderdelen of werkwijzen goed werken in groepsbehandeling.

Tot slot gaan we in gesprek met ouders van jonge D/SH kinderen over hun ervaringen met groepsbehandeling: wat werkt er goed of minder goed voor hun kind? Wanneer dit allemaal in kaart is gebracht, zal alle informatie samengebracht worden. Met een groep van onderzoekers, professionals, beleidmakers en ouders worden dan uitgangspunten bepaald (zo zou het moeten). Bijvoorbeeld: op de behandelgroep werken we altijd op deze manier of werken we altijd hieraan. Wij hopen deze uitgangspunten te kunnen uitbrengen als houvast voor alle behandelgroepen voor dove/slechthorende jonge kinderen in Nederland

Team

  • Nadine de Rue, Projectleider / onderzoeker – Kentalis
  • Brigitte de Hoog, Projectleider / onderzoeker – NSDSK
  • Susan van den Boogaard, Onderzoeker – NSDSK
  • Nikki Smit, Onderzoeker – NSDSK
  • Julia Waanders, Onderzoeker – Kentalis
  • Evelien Dirks, Deelprogrammaleider DSH 0-5 – NSDSK
  • Belinda van der Aa, Onderzoeker – Auris
  • Inge Doorn, doelgroep vertegenwoordiger – FODOK

Contact

Terug naar overzicht