In dit project brengen we in kaart welke informatie ouders krijgen rondom communicatiemogelijkheden met hun D/SH kind (gesproken taal, gebaren(taal) of een combinatie). Daarnaast wordt er voor het sociale domein (zoals het kinderdagverblijf) een gebarenmodule ontwikkeld. Tot slot wordt een instrument om de gebarentaalontwikkeling van jonge kinderen te volgen geïmplementeerd.

Samen gebaren!

Looptijd: 2020 – 2023

Klik om te vergroten

Ouders van een D/SH kind staan al vroeg voor allerlei keuzes. Kiezen welke taal of combinatie van talen (gesproken en/of gebarentaal) ze gaan gebruiken in de communicatie met hun kind, is er daar één van. In het project Samen Gebaren wordt aan de hand van interviews met ouders en professionals nagegaan welke informatie en aanbod ouders krijgen om deze keuze te maken. Ook wordt nagegaan welke informatie en mogelijkheden ouders gemist hebben en waar ze behoefte aan hebben.

Daarnaast wordt een gebarenmodule voor het sociale domein (zoals het reguliere kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal) ontwikkeld. Alle organisaties in de sector kunnen deze module vervolgens aanbieden aan de reguliere opvang waar een D/SH kind naartoe gaat. Leidsters kunnen na het volgen van de module gebaren inzetten in de communicatie met D/SH kinderen in hun groep.

Tot slot wordt een instrument geïmplementeerd waarmee de gebarentaalontwikkeling van jonge D/SH kinderen gevolgd kan worden. Er wordt een training ontwikkeld om het instrument te kunnen afnemen en deze wordt aangeboden aan alle organisaties in de sector.

 

Team

 • Helen Blom (Projectleider / senior onderzoeker; Kentalis)
 • Lizet Ketelaar (Projectleider / senior onderzoeker; NSDSK)
 • Lisa Hinderks (Onderzoeker; Kentalis)
 • Manouk van Kerkhof (Onderzoeker; NSDSK)
 • Susan van den Boogaard (Onderzoeker; NSDSK)
 • Belinda van der Aa (Onderzoeker; Auris)
 • Daniela Busscher (Linguïst / ontwikkelaar; NSDSK)
 • Paulien Kip (Klinisch linguïst / ontwikkelaar; NSDSK)
 • Rosanne van der Zee (Senior onderzoeker / ontwikkelaar; NSDSK)
 • Sonja Jansma (Linguïst / ontwikkelaar; Kentalis)
 • Bea Bouwmeester (Gebarendocent / ontwikkelaar; Kentalis)
 • Emma de Vries (Gebarendocent / ontwikkelaar; NSDSK)
 • Jennifer Leeflang (Gebarendocent / ontwikkelaar; Auris)
 • Joke Quist (Gebarendocent / ontwikkelaar; Kentalis)
 • Susanne Leppers (Gebarendocent / ontwikkelaar; NSDSK)
 • Arie Terpstra (Projectleider Kennisontwikkeling; Kentalis)
 • Evelien Dirks (Deelprogrammaleider

Contact

Terug naar overzicht