DeelkrachtTolkinzet op school

Tolkinzet op school

In het project Tolken zetten we ons in om het inzetten van tolken voor dove en slechthorende leerlingen op school te verbeteren. We maken informatieproducten voor ouders en andere betrokkenen. We onderzoeken hoe tolkinzet op school beter kan.

Doel 
In dit project zetten wij ons in om tolkinzet voor DSH leerlingen in het regulier onderwijs te verbeteren.

Looptijd
2023 t/m 2026

Tekening van leerlingen en een tolk

Dove en slechthorende leerlingen gaan steeds vaker naar het regulier onderwijs. Een deel van deze leerlingen maakt op school gebruik van een tolk gebarentaal (NGT/NmG) of een schrijftolk. Deze tolken kunnen een belangrijke rol spelen in het toegankelijk maken van de instructie van de leerkracht en communicatie in de klas.

Ouders lopen vaak tegen hindernissen of vragen aan bij het regelen van tolken op school voor hun kind. Ook tolken, leerkrachten en ambulant begeleiders willen graag meer informatie over tolkinzet op school. Vragen gaan bijvoorbeeld over regelgeving en over de beste samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen. Hoe hebben leerlingen zoveel mogelijk aan het inzetten van tolken?

In het project Tolken maken wij voorlichtingsproducten voor ouders over het inzetten van tolken op school. Wij ontwikkelen ook kennis en informatie voor tolken, leerkrachten en ambulant begeleiders. Wij gaan hiervoor in gesprek met dove en slechthorende leerlingen/tolkgebruikers, ouders, tolken, leerkrachten en ambulant begeleiders. Wij doen ook onderzoek om meer te weten te komen over wat belangrijk is bij het inzetten van tolken op school, zodat leerlingen er zoveel mogelijk aan hebben.

Team

  • Nadine de Rue (projectleider) – senior onderzoeker (Kentalis)
  • Belinda van der Aa – onderzoeker (Auris)
  • Annemarie Kerkhoff – senior onderzoeker (Auris)
  • Julia Waanders- onderzoeker (Kentalis)
  • Vera Hukker – deelprogrammaleider (Kentalis)
  • Leden van onze klankbordgroep

Contact

Julia Waanders – ju.waanders@kentalis.nl

Terug naar overzicht