DeelkrachtImplementatie Deelkrachtproducten DSH 5-18

Implementatie Deelkrachtproducten DSH 5-18

Nog niet iedereen gebruikt de mooie producten er zijn gemaakt voor dove en slechthorende kinderen en jongeren, hun ouders en professionals. In het project ‘Implementatie producten DSH 5-18’ gaan we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen die producten kennen en gaan gebruiken: we gaan de producten implementeren.

Looptijd
2024-2026

In verschillende projecten ‘Doof / Slechthorend 5-18 jaar‘ worden mooie producten ontwikkeld. Bijvoorbeeld een website voor dove en slechthorende jongeren die (tijdelijk) niet zo lekker in hun vel zitten. Of een gebarencursus, een digitale voorlichting voor ouders, een werkboek en een handleiding voor een behandeling van dove en slechthorende kinderen.

Sommige producten zijn nog in ontwikkeling. Sommige producten zijn al af. En sommige producten worden ook al gebruikt. Ze zijn alleen nog niet helemaal geïmplementeerd: nog niet iedereen gebruikt ze.

De producten mogen onderdeel worden van het dagelijkse werk van bijvoorbeeld behandelaars of leerkrachten. Ook is het belangrijk om afspraken te maken over het gebruik: wie zorgt ervoor dat er aandacht blijft voor de producten, dat de producten goed van kwaliteit blijven en verbeterd worden als dat nodig is?

De komende tijd maken we daarom voor elk product een implementatieplan en voeren we dat plan uit. Dat doen we samen: de projectleider Implementatie, de projectleiders die de producten hebben gemaakt, en de mensen en organisaties die de producten gaan gebruiken.

We hopen dat iedereen zo dove en slechthorende kinderen en jongeren nog beter zal kunnen ondersteunen.

Team

  • Annemiek Deij, Projectleider Implementatie DSH 5-18, Kentalis
  • Daan Hermans, Deelprogrammaleider DSH 5-18

Contact
Annemiek Deij, a.deij@kentalis.nl 

Terug naar overzicht