Doel: een pakket voor dove/slechthorende kinderen in de leeftijd van 8-10 jaar (groep 5/6). Voor kinderen die naar school gaan in het regulier onderwijs en hun omgeving. Het pakket bevat een gebarencursus voor de kinderen. In de lessen is ook aandacht voor doof/slechthorend zijn in een horende omgeving. Voor ouders en andere volwassenen, bijvoorbeeld de ballet juf of scoutingleider, is er een informatiepakket.  

Communiceren is meer dan een paar gebaren gebruiken

Looptijd: 2020 – 2023

Klik om te vergroten

Het gaat in dit aanbod om:

 • het effectief leren en leren gebruiken van gebaren – korte praktisch toepasbare, online lessenseries
  (blokjes van drie lessen)
 • ervaringsleren
 • het bewust worden van de noodzaak en het gemak van visuele communicatiestrategieën. Hoe kun je meer gebeurtenissen visueel maken zodat iedereen mee kan doen? Deze strategieën zijn voor iedereen ‘winst’. Voor het dove/slechthorende kind, maar ook voor horende klas/teamgenoten en de volwassenen
 • het gebruik maken van gezonde bondgenootschappen en netwerken
 • herkenning, sterk maken en plezier hebben
 • inclusiviteit – gelijkwaardig en volwaardig deel zijn van de groep

Het aanbod bevat onderdelen:

 • gericht op de kinderen
  gebaren / bewustwording / identiteit
 • gericht op ouders
  ondersteuning / bewustwording / effectieve strategieën
 • gericht op de beroepskrachten die werken met de kinderen
  mogelijkheden zien / vermindering overbelasting / effectieve strategieën die iedereen helpen

Team

 • Arie Terpstra (projectleider, Kentalis)
 • Daan Hermans (deelprogrammaleider, Kentalis)
 • Corine Brandwijk (ontwikkelaar, Auris)
 • Annemieke van Kampen (ontwikkelaar, Kentalis)
 • Marleen Betten  (ontwikkelaar, Kentalis)

Contact

Terug naar overzicht